Skip to main content
2007. május 15. - 09:50

Támogassa személyi jövedelemadója 1%-val az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítványt

2006-ban az alapító okiratban meghatározott célját, nevezetesen az evezős utánpótlás anyagi támogatását utánpótlás neveléssel foglalkozó klubok, valamint, a 18 éven aluliak versenyeinek megrendezéséhez nyújtott támogatással, a hazai versenyeken jó helyezést elérő versenyzők, valamint év végén a legeredményesebb utánpótlás-edzők serlegekkel, illetve a nemzetközi versenyeken eredményesebbek sportruházattal történt jutalmazásával valósította meg. Maradványértéken megvásároltunk egy lízingelt használt mikrobuszt, amit a Magyar Evezős Szövetség használatába adtunk.Tisztelt Adófizetők, Kedves Evezős Barátunk, Tisztelt Támogatók! A Szövetség által 1993-ban létrehozott, közhasznú fokozatú,  Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány 2006-ban az alapító okiratban meghatározott célját, nevezetesen az evezős utánpótlás anyagi támogatását utánpótlás neveléssel foglalkozó klubok, valamint, a 18 éven aluliak versenyeinek megrendezéséhez nyújtott támogatással, a hazai versenyeken jó helyezést elérő versenyzők, valamint év végén a legeredményesebb utánpótlás-edzők serlegekkel, illetve a nemzetközi versenyeken eredményesebbek sportruházattal történt jutalmazásával valósította meg. Maradványértéken megvásároltunk egy lízingelt használt mikrobuszt, amit a Magyar Evezős Szövetség használatába adtunk.Nagy hangsúlyt fektettünk a fiatalok testi fejlődésén túl a lelki, mentális felkészítésére is, edzőtáborokban meghívásra kerültek régi evezős versenyzők, akik átadták a sportban szerzett és az életük során hasznosított tapasztalataikat a gyerekeknek, figyelmet fordítottunk a felvilágosításra, dopping és drogmegelőző előadásokat is szerveztünk számukra. Ismeretterjesztő és életrajzi kiadványokat ajándékozunk számukra, sportágismereti vetélkedőket is szerveztünk.A céljaink végrehajtásához az NCA által nyújtott támogatás, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból befolyt összeg, vállalkozások által nyújtott támogatás, valamint a lekötött pénzeszközök kamatai képeztek forrást.Az alapítvány a 2007. évben elsősorban az evezős utánpótlás versenyzők felkészítéséhez, utaztatásához, a hazai utánpótlás versenyek megrendezéséhez, valamint sporteszközök és sportfelszerelés vásárlásához kíván nagyobb segítséget nyújtani. Az alapítvány idén is előtérben tartja a fiatalok testi fejlődésén túl a lelki, mentális felkészítésüket is, edzőtáborokban meghívásra kerülnek korábbi neves versenyzők, akik átadják a sportban szerzett és az életük során hasznosított tapasztalataikat a gyerekeknek. Tervezzük folyamatos dopping és drogmegelőző előadások szervezését számukra.Ismeretterjesztő kiadványokkal, sportágismereti vetélkedőkkel a sport és a természet szeretetére irányítjuk a fiatalok figyelmét, erősítjük a együttműködő készségüket, és a csapatszellemet. Nemzetközi versenyeken való részvételük segítésével hozzájárulunk a környező vagy távolabbi kultúrák, az ott élő emberek megismerését és elfogadását számukra. Ezen túl az anyagi eszközök függvényében irodai és a versenyek lebonyolításához is alkalmas számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi.A törvény rendelkezése szerint 2006. évben is lehetőség van az adózók összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adójának 1%-áról alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára rendelkezni.Amennyiben Ön Alapítványunkat kívánja támogatni, kérjük, hogy az APEH által kiadott rendelkező nyilatkozatot az alábbiak szerint szíveskedjék kitölteni.A kedvezményezett adószáma: 18076152-1-42A kedvezményezet neve:Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány                         Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatot a nyilatkozaton feltüntetett tudnivalók szerint kezelje,  Támogató rendelkezését megköszönve:Pál Tibor s.k. Ott Zsuzsanna s.k.a kuratórium elnöke     főtitkár