Skip to main content

 A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2012. március 12- i ülésén az alábbi határozatot hozta.
12/03/12/09. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatában az evezős szövetség versenyrendszerébe tartozó versenyekre a nevezést és a részvételt úgy korlátozza, hogy az a sportegyesület, amelynek a MESZ tagdíjtartozást, korábbi nevezési díj tartozást, vagy 60 napnál régebben lejárt egyéb tartozást tart nyilván a versenyzőjét nem nevezheti, illetve az a sportegyesület, aki a nevezési díjat az adott verseny versenytanácsülés kezdetéig készpénzben vagy átutalással nem teljesíti, és azt banki átutalási bizonylattal sem tudja igazolni, előzetes nevezése ellenére sem vehet részt az adott versenyen (a versenytanács ülésen kizárásra kerül).
 
A szövetségi iroda a sportegyesületek részére a rendszeres számlaegyeztetőn felül a nyilvántartott tartozásokról lekérdezési lehetőséget biztosít gyors válaszidővel.
Ezt a határozatot az összes tagegyesület részére 2012. március 31-ig el kell juttatni és a MESZ honlapon is ki kell hirdetni. Ez a határozat a 2012. április 30. nap után megrendezésre kerülő versenyek esetén kerül alkalmazásra. A határozat alól eseti kivételt a MESZ elnöksége hagyhat jóvá.
A sportegyesület lejárt tartozása számításánál a szövetség tartozását az adott sportegyesületek felé figyelembe kell venni.
 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatot hoz arról, hogy a válogatott kerettagok és edzőik számára az edzőtáborozáson és a nemzetközi versenyeken való részvétel feltétele, hogy azok a versenyzők és edzők, akik önköltségi hozzájárulás mellett vehetnek részt az adott programon, az önköltségi hozzájárulásuk megállapított összegét előre, legkésőbb a program kezdete előtt 48 órával a MESZ részére teljesítsék, továbbá előző programon való részvétellel kapcsolatban sincs fizetési elmaradásuk.
 
Ezt a határozatott a MESZ tagegyesületek részére legkésőbb 2012. március 31-ig el kell juttatni, és attól a naptól kezdve kerül alkalmazásra.
 
A határozati javaslatot az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.