Skip to main content

Tisztelt Sporttárs!
  
A MESZ elnöksége az evezőssport hagyományainak őrzése és tiszteletben tarása, az örökség továbbvitele, az evezősspotnak a társadalomban betöltött szerepe, az olimpiai eszme és a vetélytársak tisztelete jegyében szeretné, ha a sportág minden szereplője figyelmet fordítana a megfelelő viselkedésre mind a versenypályán, az evezősklubokban, mind pedig azon kívül is. Kérünk minden evezőst – versenyzőt, hogy fokozottan figyeljenek az evezés tradícióihoz és társadalmi pozíciójához méltó viselkedésre, ennek ösztönzésére, elősegítésére kérünk minden edzőt, klubvezetőt, önkéntes segítőt és szülőt, valamint a versenybíróság tagjait.
 
Közös célunk és érdekünk, hogy az evezősök ország- és világszerte emberi értékeket képviselő, a társadalom elitjéhez tartozó, megbecsült és elismert állampolgárok legyenek.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége