Skip to main content
2012. január 03. - 23:58

Rendkívüli közgyűlés 2012 február 3.

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége – a MESZ 15 tagegyesületének, írásos kérésére – határozatot hozott arról, hogy
 
2012. február 3-án (pénteken) 15:00 órára összehívja
a Magyar Evezős Szövetség rendkívüli közgyűlését.

Helyszín: Magyar Sport Háza, konferencia terem (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.)
A Magyar Evezős Szövetség 2012. évi rendkívüli közgyűlésének tervezett napirendje (a MESZ tagegyesületeinek kérésére):

  1. Felügyelő bizottság beszámolója (Ezt a napirendet a MESZ alapszabálya írja elő!)
  2. Szövetség elnökének visszahívása
  3. Szövetség elnöksége tagjainak visszahívása
  4. Jelöltlista elfogadása
  5. Szövetség elnökének megválasztása
  6. Szövetség elnökségi tagjainak megválasztása

 
Alapszabályunk értelmében, a napirend kiegészülhet a tagoknak az elnökséghez a közgyűlés időpontját legalább két héttel megelőzően (2012. január 19.) írásban beérkezett javaslataival.
 
A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§). A tagokat megillető mandátumokról külön értesítjük Önöket. Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság, a kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű.