Skip to main content
2013. május 18. - 22:42

Rendkívüli közgyűlés

Ezúton értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az előző közgyűlésen elmaradt napirend megtárgyalására összehívja 2013. június 18-án (kedden) 15:00 órára a Magyar Evezős Szövetség rendkívüli közgyűlését, amelyre szeretettel meghívjuk.
Helyszín: Magyar Sport Háza földszinti konferencia terem (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)
A Magyar Evezős Szövetség 2013. június 18-i Rendkívüli Közgyűlésének tervezett napirendje:
1. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§). Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltüntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság, a kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű.
Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (Alapszabály VII. 14.§ (2))
A megismételt közgyűlés időpontja: 2013. június 18. 16:00
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével.
Budapest, 2013. május 18.
Dr. Regényi Tamás Elnök