Skip to main content

Dr. Mitnyán György elnök Úr Pesterzsébeti Evezős Bázis beszámolója.

A MESZ pesterzsébeti bázisán a korábbi terveink szerint a bázis építése és üzemeltetése folyamatban van. Röviden az alábbi tájékoztatást adom:

A korábbi döntés szerint az üzemeltetésben a Zöld Duna Kft. Nagyobb szerepet vállalt.

A bérlői szerződések megkötése 2011. június 30. napjával tárgyévre lezárult. Természetesen, aki érkezik mint bérlő szerződünk vele 2012. május első napjáig terjedő szerződéssel. Új bérlőként a Fővárosi Műjégpálya és a Demokrata hetilap is megjelent, évi közel 2 millió forint bevétellel. A Műjégpálya hajóit a szabad kapacitásukban hasznosíthatja a MESZ! Eddigi bérhajó bevételünk már most meghaladja a 2010. évi bevételt. A Demokrata a bérleti díjon felül reklám felületet is biztosít a szövetségnek. A szerződések után több bérlőnk van, évi 130 belépő kártyát fogunk kiadni a telepen.

A bevételek jelenleg kb. 6 millió forint bruttó összegben a versenyeztetés érdekében a MESZ MKB-s számlájára kerültek átemelésre!

A telepen a konténer vizes blokkok üzemelnek. Tartósan a rendelkezésünkre állnak!

A bontási törmelék elszállítása elkezdődött. Az első 600 köbméter elszállítása megtörtént. A terület rendezése kapcsán a homogén anyag területen való elterítése – a sétány alap terítése- megtörtént. A keveredett sitt válogatása folyamatban van, a faháncs elszállítása a válogatást követően megtörténik. A maradó sitt elszállítása folyamatos lesz, őszre az utolsó kupac is elkerül a telepről.

A bontott tégla, cserép raktározása megtörtént/megtörténik.

A megvásárolt stég felújítása és használható állapotban való beüzemelése szeptember végéig megtörténik. A vízállás és a stég műszaki állapota, mérete a mozgatásának korlátokat szab!

Az épületek tervezése a korábbi koncepcióhoz képest módosult. Az önkormányzat kérése szerint a rendezési tervtől eltérő épület elhelyezést kértek. A tárgyalások eredményeképpen a Pesterzsébeti Önkormányzat vállalta, hogy a MESZ számára megtervezi a szállás és a kiszolgáló épületeket igényeink szerint. Ez körülbelül 7 millió forint ÁFA összegű költséget jelent a részükre.

A terület csatorna hálózatának rendbe tételét elvégeztük. Az új szerződéseket az FCSM-el megkötöttük. Ennek „elismeréseként”, értve ez alatt, hogy az önkormányzati engedély nélküli rákötés ellentételezéseként az önkormányzat 2.2 millió forint + ÁFA összegű számla beszámítást fogad el a MESZ-től.

A területen a purator műtárgy teljesen használhatatlan állapotban van. Ennek kiváltása az önkormányzat feladata. Egyeztetések folynak a végrehajtásról.

Az ősz folyamán a terület megtisztítása után parkosítás és a szálláskonténerek elhelyezése és a területen a további sportpályák helyének kialakítását tervezzük. Ezek kivitelezése 2012 tavaszig folyamatosan valósul meg.

Az előterjesztés pénzügy hatása és fedezete:

Forrást nem igényel az előterjesztés.

 

Budapest, 2011. augusztus  hónap  1.  nap

 

Dr. Mitnyan György
előterjesztő