Skip to main content

A Magyar Evezős Szövetség a NUSI Utánpótlás-nevelési igazgatósággal közösen Héraklész régiós edzői feladatok ellátására pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel.A régiós edzői munkakör betöltésének kezdete:2008. szeptember 1.Pályázatot nyújthatnak be Héraklész edzői státuszra:Pályázatot nyújthat be az a legalább középfokú edzői végzettséggel rendelkező aktív edző, aki vállalja a következő feladatok ellátását:

 • Részt vesz az utánpótlás korúak éves szakmai programjában szereplő edzőtáborozásokon, és ott a rá osztott feladatokat legjobb tudása szerint ellátja.
 • Szükség szerint ellátja a régiójához tartozó egyesületek sportolóinak minimumvizsgáztatását.
 • Minden évben keretváltáskor javaslatot tesz a Héraklész Bajnokprogram sportolói keretére, illetve a keret módosítására.
 • A sportágvezetővel közösen elkészíti a Héraklész Bajnokprogram éves szakmai programját, valamint év végén a megadott szempontok alapján írásbeli értékelést tesz a program végrehajtásáról.
 • Részt vesz a Héraklész edzőtáborok programjának kidolgozásában.
 • Gondoskodik az egyes edzőtáborokat követően az „edzőtábori jelentések” haladéktalan elkészítéséről, leadásáról, azokat a régiójába tartozó sportolók edzőihez is továbbítja.
 • A „munkaigazolás” nyomtatványon minden hónap 25-ig tájékoztatást ad a NUSI UPI számára az előző havi munkavégzéseinek időpontjáról és időtartamáról.
 • Az éves felkészülési program szerint, biztosítja a sportolók részvételét a tudományos méréseken és vizsgálatokon, és gondoskodik arról, hogy a mérési és vizsgálati adatok eljussanak a sportoló egyesületi edzőjéhez is.
 • Kezdeményezi további sportág-specifikus vizsgálatok elvégzését. A Program által biztosított, illetve további sportág-specifikus mérések adatainak nyilvántartásával és elemzésével is figyelemmel kíséri a sportolók fejlődését.
 • Folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a Héraklész Bajnokprogramban résztvevő sportolók egyesületi edzőivel, valamint a régiójába tartozó egyesületek edzőivel.
 • Részt vesz a MOB és az UPI által közösen szervezett edző-továbbképzéseken, tanácskozásokon.
 • Részt vesz a sportági edző-továbbképzési programok szervezésében.
 • Részt vesz a dopping megelőzés folyamatában, gondoskodik az erről szóló tájékoztatók sportolókhoz történő eljuttatásáról, szükség és igény szerint tájékoztatók szervezéséről.
 • Írásos szakmai értékelést készít az általa felkészített Héraklész sportolók edzőtáborokban, nemzetközi versenyeken (VB, EB, Világkupa, ORV) történt részvételéről.
 • Javaslatot tesz Héraklész Bajnokprogramból kikerülő sportolók Csillagprogramba való bekerülésére.
 • Figyelemmel kíséri a sportolók tanulmányi eredményeinek alakulását, felméri és segíti továbbtanulásukat.
 • Részt vesz a sportági utánpótlás-nevelési rendszer kialakításában és működtetésében. Megszervezi a sportágfejlesztési program legtehetségesebb sportolóinak felmérését, kiválasztását.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:Szakmai eredményességB kategóriás gépjárművezető engedélyKedvtelési vagy szolgálati célú kisgéphajó-vezetői engedélyIdegen nyelv(ek) ismerete, elsősorban angol, németNyugat-magyarországi régióba tartozó evezősedzői tevékenységSportos életmódA pályázaton nyertes edző juttatása:Bruttó 135.000 Ft/hó (mellékállás)A kifizetés (bruttó összeg + járulékai) fedezetét a NUSI UPI biztosítja.Közvetlen feletteseAz általános munkavégzésre vonatkozó utasítási jogot a Héraklész Bajnokprogram igazgató, közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási jogot a Héraklész vezető edző, a további munkáltatói jogokat az Intézet főigazgatója gyakorolja.A pályázat benyújtásának módjaA pályázatot postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni a Magyar Evezős Szövetség (Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em. 308) irodájába.A pályázatok beérkezésének határideje: 2008. július 31. 14:00 óraPályázati díjNincsA pályázat elbírálásaAz érvényes pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2008. augusztusi ülésén vitatja meg és hozza meg döntését. A döntésről a pályázókat a Magyar Evezős Szövetség írásban értesíti, az eredményt a honlapján (hunrowing.hu) is közzé teszi.Benyújtandó dokumentumok1.      szakmai önéletrajz (edzői pályafutás, iskolai végzettség, elért eredmények)2.      motivációs levél: elképzelések a fent részletezett feladatok sikeres végrehajtásáról, tervek, célok stb.3.      edzői végzettségről bizonyítványmásolatok4.      nyelvtudást igazoló bizonyítványmásolatok5.      erkölcsi bizonyítvány (másolat)Kelt: Budapest, 2008. július 08.Magyar Evezős Szövetség