Skip to main content
Pályázati felhívás
“A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” címre
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága nyílt pályázatot ír ki
 
“A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2009”
 
cím elnyerésére
 
A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége.
 
A pályázat célja:
 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre:
Minden nappali tagozaton tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelel.
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:
 
III. korcsoport: 1996-1997-ben születettek;
IV. korcsoport: 1994-1995-ben születettek;
V. korcsoport: 1992-1993-ban születettek;
VI. korcsoport: 1990-1991-ben születettek, a középfokú iskolai tanulmányaik befejezéséig.
VII. korcsoport a 2008/2009-es tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.
 
A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található nyilatkozat)Az intézmény igazgatója, valamint a testnevelő tanár vagy az edző által aláírt pályázatot vagy a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.
 
A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2008-2009-es tanévben:
 • a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
 • 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
 • Magyar Diáksport Szövetség,
 • Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség,
 • Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége,
 • Országos Sportági Szövetségek.
A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a Nemzeti Sportszövetség honlapján (www.nssz.hu).
 
A pályázati összeg forrása: 11/4/29. A közoktatás speciális feladatainak támogatása 3. részfeladat: Hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvétel és felkészülés című fejezeti kezelésű előirányzat.
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak.
 
A pályázatok elbírálása:
 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért 10 tagú, független szakemberekből álló Értékelő Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezőbb egy nemzetközi és egy hazai verseny eredményeit veszi figyelembe. Kérjük, hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg, mert a bírálóknak csak azokat áll módjukban figyelembe venni.
 • A bírálók kizárólag az előzőekben jelzett országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
 • Az értékelés során az értékelő bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe: Világbajnokság, Európa-bajnokság, Univerziádé, Főiskolai Világbajnokság, Középiskolai Világbajnokság (ISF), Világkupa, AGFIS Világjátékok, (nemzetközi verseny kategória), hazai versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB, Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi figyelembe.
 • A bírálók csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságok eredményeit értékelik.
A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanár, edző, intézményvezető) aláírásával is el kell látni, és az alábbi címre kell benyújtani:
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1374 Budapest, Pf. 564.
 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: “A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2009.” pályázat
 
A pályázati dokumentáció:
3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
 • a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetett versenyek hitelességét a sportági szakszövetség (a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, bélyegző) és az oktatási intézmény (aláírás, bélyegző) igazolja. Minden esetben kérjük a sportoló saját egyesületének és a sportági szakszövetségnek az igazolását (aláírás, bélyegző).
 • a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség vagy a Magyar Diáksport Szövetség igazolásával (aláírás, bélyegző),
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata a pályázó 2008/2009-es tanévre vonatkozó eredményeiről (III.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv 2008/2009-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy eredeti, két másolat) példány beérkezik.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjairól érhető el: www.okmt.hu, www.okm.gov.hu.
 
Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatokat fogadjuk el!
 
A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!
Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül történő hiánypótlásra.
 
A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság elutasítja!
 
A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 7. (hétfő) (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!
 
Az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára dönt. A nyertes pályázók és az érintett intézmények a döntést követő 7 napon belül tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az interneten, a www.okm.gov.hu és a www.okmt.hu honlapokon.
 
Az elismerésben részesülő díjazottakat külön is értesítjük, s egyben meghívót is küldünk részükre
 
“A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2009.” cím díjátadó ünnepségére,
 
amely 2010 februárjában kerül megrendezésre.
 
Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért az OKM Támogatáskezelőnél Fabulya János pályázati referenshez lehet fordulni a 354-7545-ös telefonszámon (munkanapokon 8.30-12. illetve 13-16 óra között, pénteken 8-14 óráig).
 
Szakmai jellegű információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán Tompa Ferenc szakmai referenstől kérhető a 473-7310-es telefonszámon, munkanapokon 8.00-16.30 között (pénteken 8-14 óráig).
 
További információ és a letölthető pályázati adatlap az alábbi címen: