Skip to main content

 

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  M Ű K Ö D É S I  C É L Ú  T Á M O G A T Á S A  2 0 1 3
Nyílt pályázat civil szervezetek támogatására

 

 

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. 
 
A támogatható tevékenységek
A projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a 
törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti 
tevékenységek feltételeinek biztosítása.
 
A pályázat kiírása: 
 
Pályázati útmutató: