Skip to main content
2008. február 12. - 14:40

MESZ Közgyűlés

Tisztelt Sporttárs! Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2008. február 6-án tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy a Magyar Evezős Szövetség 2008. évi rendes közgyűlését 2008. április 20-án (vasárnap) 10:00 órára összehívja.

Helyszín: Magyar Sport Háza, konferencia terem (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.)

A Magyar Evezős Szövetség 2008. évi rendes közgyűlésének tervezett napirendje (a MESZ elnökségének 2008. február 6-án hozott határozata értelmében):

1. Az elnökség 2007. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
2. A 2007. évi mérleg és közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A 2007. év legeredményesebb egyesülete – díjátadás
5. Boldog Születésnapot! – Az elmúlt évben kerek születésnapi évfordulót ünneplő, a sportágban jelentős szerepet vállaló evezőseink köszöntése
6. A 2008. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
7. A 2008. évi tagdíj mértékének megállapítása
8. Egyebek

Alapszabályunk értelmében, a napirend kiegészülhet a tagoknak az elnökséghez a közgyűlés időpontját legalább két héttel megelőzően (2008. április 6.) írásban beérkezett javaslataival.

A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§). A tagokat megillető mandátumokról a meghívóban értesítjük Önöket. Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság, a kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 30 napnál régebbi keltezésű.

Budapest, 2008. február 7.

Dávid Imre