Skip to main content
2013. szeptember 02. - 13:37

Meghosszabbítva a MESZ edzőképzés projekt jelentkezési határideje!

 MESZ Evezős Edzőképzés Projekt 2013
 
 
A Magyar Evezős Szövetség a sportág jövőjével kapcsolatban kiemelt stratégiai feladatként kezeli az evezős edzőképzést, ezért azt részben a Sport XXI program nyújtotta lehetőségek kihasználásával is támogatni kívánja egy egyén, egyesület, MESZ háromoldalú együttműködés, illetve kötelezettségvállalás keretében.
 
Az edzőképzési projekt célja: Minél több evezős sportedző, sportoktató bevonása a sportág utánpótlás-nevelésébe, ill. az edzők képesítési szintjének emelése.
 
A Sport XXI programból edzőképzésre fordítható keretösszeg:
      1.000.000 Ft, amelyből max. 20 fő képzésének támogatását kívánjuk biztosítani.
 
A képzés költségeinek:
            1/2-ét, a MESZ,
            1/4-ét, az egyesület, és
            1/4-ét a képzésben résztvevő személy finanszírozza.
 
A projekt feltételei:

  • Az egyesület, és a képzésben résztvevő személy vállalja, hogy az eredményes vizsgát követően legalább egy évig, BSC végzettség esetén legalább két évig a végzettséget szerző személy az evezős oktatásban részt vesz, az egyesület Őt foglalkoztatni tudja. A konkrét megállapodás formája tetszőleges: fizetett alkalmazott, társadalmi edző, stb.
  • A képzésben résztvevő vállalja, hogy amennyiben tanulmányait bármilyen okból megszakítja, vagy nem tesz sikeres vizsgát, ill. a vizsgát követő évben mégsem végez edzői tevékenységet a támogató egyesület által biztosított lehetőség ellenére, abban az esetben a MESZ illetve az egyesület által nyújtott támogatást a vizsga esedékességét követő év január 31.-ig visszafizeti.
  • Amennyiben a támogató egyesület az eredményes vizsga ellenére visszalép a képzést megszerző edző foglalkozásától, abban az esetben az egyesület köteles a MESZ által nyújtott támogatásnak megfelelő összeget a MESZ részére befizetni, a vizsgaszerzést követő év január 31.-ig.
  • A projektben résztvevő egyesületnek nincs lejárt határidejű tartozása a MESZ felé.

 
Jelentkezés:
A projektben való részvételre pályázhatnak a 2013. szeptemberében induló evezős sportedző, sportoktató OKJ-s végzettséget, és – akár folyamatban lévő – BSC testnevelő – edző végzettséget adó képzésen résztvevő hallgatók, a mellékelt nyomtatvány kitöltésével 2013. szeptember 15-ig. A jelentkezést a MESZ irodába kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.). Egy egyesület több személy képzésének támogatására is vállalkozhat.
 
A jelentkezések elbírálását, ill. a pályázati összegek elosztására javaslatot a pályázati határidőt követő héten a MESZ Utánpótlás-fejlesztési Bizottsága készít a MESZ elnöksége részére.
 
 
 
 
Budapest, 2013. augusztus 31.
 
 
 
Jelentkezési lap, a MESZ Evezős Edzőképzés projektre
 
 
 
A képzést támogató egyesület:
      Neve:…………………………………………………………………………………………….
      Címe:……………………………………………………………………………………………..
      Képviselője:………………………………………………………………………………………
      Telefon:…………………………………………………………………………………………….
      E-mail:……………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
Az edzőképzésre jelentkező személy::
      Neve:………………………………………………………………………………………………..
      Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………
      Címe:…………………………………………………………………………………………………
      Telefon:………………………………………………………………………………………………
      E-mail:…………………………………………………………………………………………………
 
A MESZ edzőképzés projekt feltételeit ismerem és elfogadom:
 
 
      Kelt:………………………………….., 2013. ……………………………
 
 
                  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
                      Egyesület képviselője                                           a képzésre jelentkező személy