Skip to main content

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését
2018. május 25.-én (pénteken) 17:00 órára hívja össze.

Helyszín: Danubius Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend előtti köszöntések/megemlékezések
1. a 2017. évi szakmai beszámolók
2. a 2018. évi szakmai terv elfogadása
3. a tagdíj mértékének megállapítása
4. a 2017. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
5. a 2018. évi költségvetés elfogadása
6. a felügyelőbizottság beszámolója
7. bizottságok beszámolói
8. sportági stratégia elfogadása
9. alapszabály módosítás

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2018. május 10. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a napokban értesíteni fogom.
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.
Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 28 (hétfő), 17:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Tájékoztatom továbbá a tagszervezeteket Tisztelt Képviselőit, hogy a Közgyűlésen kerül sor a szokásos megemlékezésekre, köszöntésekre és díjátadásokra.

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2018. április 25

Sportbaráti üdvözlettel:

Pető Tibor
elnök
Magyar Evezős Szövetség

A Magyar Evezős Szövetség stratégiája 2018-2028

CsatolmányMéret
PDF icon meghívó188.88 KB
PDF icon Igazolási és nyilvántartási bizottság 2017. évi beszámolója66.43 KB
PDF icon Edzőbizottság 2017. évi beszámolója155.71 KB
PDF icon Etikai és fegyelmi bizottság 2017. évi beszámolója59.48 KB
PDF icon Hagyományörző bizottság 2017. évi beszámolója90.87 KB
PDF icon Marketing és kommunikációs bizottság 2017. évi beszámolója95.67 KB
PDF icon Para bizottság 2017. évi beszámolója69.19 KB
PDF icon Rekreációs és szabadidősport 2017. évi beszámolója110.46 KB
PDF icon Utánpótlás bizottság 2017. évi beszámolója1.13 MB
PDF icon Orvosi és doppinellenes bizottság 2017. évi beszámolója265.77 KB
PDF icon Felnőtt felkészülési terv 2018628.49 KB
PDF icon Felnőtt szakmai beszámoló 2017271.5 KB
PDF icon UP felkészülési terv 20181.05 MB
PDF icon Héraklész Program beszámoló 2017743.31 KB
PDF icon Sport XXI program 2018603.7 KB
PDF icon előterjesztés tagdíj mértéke176.67 KB
PDF icon felügyelő bizottság 2017. évi pénzügyi beszámolója178.36 KB
PDF icon új szövetségi logo805.75 KB
PDF icon Versenybíró bizottság 2017. évi beszámolója89.6 KB
PDF icon Alapszabály módosítási javaslat586.16 KB
Office spreadsheet icon költségvetés 201847.5 KB