Skip to main content
2010. április 06. - 17:27

Meghívó a Magyar Evezős Szövetség tagszervezetei részére

A Magyar Evezős Szövetség rendes éves közgyűlését 2010. május 6-án. (csütörtök) 16:00 órakor a Magyar Sport Háza I. emeleti konferenciatermében (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3) tartjuk, melyre az egyes tagok képviselőit tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés napirendje:
1. Az elnökség 2009. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
2. A 2009. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5. A 2009. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
6. Boldog Születésnapot! – Az elmúlt évben kerek születésnapi évfordulót ünneplő hajdani nagy evezőseink köszöntése
7. Alapszabály módosítása (a rendkívüli közgyűlés döntése értelmében elnapolt napirend)
8. A Magyar Evezős Szövetség elnök/elnökségi tag, felügyelő bizottság vezető/tag választása.
9. Dávid Imre – örökös tiszteletbeli elnökké választása
10. Az evezés hosszútávú stratégiai tervének elfogadása.
11. A 2010. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
12. A 2010. évi tagdíj megállapítása
13. Egyebek

A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§ – a teljes alapszabály letölthető a MESZ honlapjáról: hunrowing.hu).
Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság.
A Magyar Evezős Szövetség elnökségének 2010/04/06/01 sz. határozata alapján a 2010. évi rendes évi közgyűlésre érvényesek a tagok által a 2010. március 9-i rendkívüli közgyűlés előtt szabályszerűen bemutatott bírósági kivonatok, amennyiben azokban változás nem történt.
Amely tagszervezetnél időközben változás történt, úgy azt a képviselő új bírósági kivonattal vagy annak hiányában közgyűlési ill. egyéb határozat hitelesített másolatával igazolja.

Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (alapszabály: VII. 14§ (2))

Regisztráció 15.00 és 15.45 óra között

A személyes találkozás reményében,

Tisztelettel:

Ott Zsuzsanna
Főtitkár

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Képviseleti meghatalmazás21 KB
PDF icon A MESZ elnökségének beszámolója269.76 KB
PDF icon Tartalomjegyzék116.54 KB
PDF icon 1. sz. melléklet – Tagjegyzék28.84 KB
PDF icon 3. sz. melléklet – Versenybíró bizottság beszámolója73.57 KB
PDF icon 4. sz. melléklet – Edzőbizottság beszámolója56.1 KB
PDF icon 5. sz. melléklet – Hagyományőrző bizottság beszámolója31.66 KB
PDF icon 6. sz. melléklet – Igazolási és Nyilvántartási bizottság beszámolója32.32 KB
PDF icon 7. sz. melléklet – Létesítmény és eszközfejlesztési bizottság beszámolója57.05 KB
PDF icon 8. sz. melléklet – Nemzetközi kapcsolatok és kommuninkációs bizottság besz68.89 KB
PDF icon 9. sz. melléklet – Pénzügyi bizottság beszámolója84.86 KB
PDF icon 10. sz. melléklet – PR és marketing bizottság beszámolója158.36 KB
PDF icon 11. sz. melléklet – Rekreációs és szabadidősport bizottság beszámolója34.26 KB
PDF icon 12. sz. melléklet – Sportágfejlesztési és utánpótlás-nevelési bizottság beszámolója113.41 KB
PDF icon 13. sz. melléklet – Versenyezői bizottság beszámolója60.49 KB
PDF icon 14. sz. melléklet – Veterán bizottság beszámolója57.27 KB
PDF icon 15. sz. melléklet – FISA orvosi bizottsági tag beszámolója60.1 KB
PDF icon 16. sz. melléklet – FISA versenyzői bizottsági tag beszámoló85.01 KB
PDF icon 17. sz. melléklet – Tájékoztató a FISA Európai Irányító Testületének munkájáról72.22 KB
Package icon 18. sz. melléklet – Versenyjelenetések 2009 – tömörített file!1014.66 KB
PDF icon 19. sz. melléklet – Beszámoló a Héraklész programok 2009. évi alakulásáról235.05 KB
PDF icon 20. sz. melléklet – Mérleg és közhasznúsági jelentés129.64 KB
Microsoft Office document icon Alapszabály módosítási javaslatok219.5 KB
PDF icon Tagdíj javaslat 2010. évre53.5 KB
PDF icon A Magyar Evezős Szövetség tervezett bevételei 2010. évben45.49 KB
PDF icon A Magyar Evezős Szövetség tervezett kiadásai 2010. évben45.49 KB
PDF icon A MESZ 2010. éves költségvetésének végrehatjásáról46.19 KB
Office presentation icon Az Evezős Sport Fejlesztési Stratégiája 2010-20161.23 MB
PDF icon Stratégia összefoglaló75.91 KB