Skip to main content
2007. március 14. - 18:20

Közgyűlés

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2007. január 31-én tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy A Magyar Evezős Szövetség 2007. évi rendes közgyűlését 2007. március 24-én (szombaton) 10:00 órára összehívja.
Helyszín: Magyar Sport Háza, konferencia terem (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.)A Magyar Evezős Szövetség 2007. évi rendes közgyűlésének tervezett napirendje (a MESZ elnökségének 2007. január 31-én hozott határozata értelmében):1. Az elnökség 2006. évi szakmai és pénzügyi beszámolója2. A 2006. évi mérleg és közhasznúsági jelentés3. A Felügyelő Bizottság beszámolója4. A 2006. év legeredményesebb egyesülete – díjátadás5. Boldog Születésnapot! – Az elmúlt évben kerek születésnapi évfordulót ünneplő, a sportágban jelentős szerepet vállaló evezőseink köszöntése6. A 2007. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása7. A 2007. évi tagdíj mértékének megállapítása8. EgyebekAlapszabályunk értelmében, a napirend kiegészülhet a tagoknak az elnökséghez a közgyűlés időpontját legalább két héttel megelőzően (2007. március 9.) írásban beérkezett javaslataival.A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§). A tagokat megillető mandátumokról a meghívóban értesítjük Önöket. Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság, a kivonat a közgyűlés napján nem lehet 30 napnál régebbi keltezésű.Dávid ImreElnök sk.