Skip to main content
2007. április 23. - 13:50

Kitüntetések a Föld napja alkalmából

Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Föld napja alkalmából Pro Natura díjakat adományozott a környezet és természet védelmében élen járó szakembereknek.A Föld Napját először 1970-ben rendezték meg az Egyesült Államokban, Denis Hayes egyetemi hallgató kezdeményezésére. Már az első alkalommal 25 millió amerikai polgár vett részt az április 22-én rendezett eseményen. A Föld Napja ifjúsági mozgalomként indult, 1990-től vált tömegmozgalommá. Az ökológia válság jeleit látva Hayes és társai kezdeményezték, hogy a ’90-es évek legyen a környezet évtizede. Ezzel kívánták felhívni a figyelmet a közös felelősségre. Persányi MiklósPro Natura Díjat adományozott Dr. Bankovics Attilának, a Magyar Természettudományi Múzeum tudományos főmunkatársának, közel négy évtizeden át a természetvédelem területén végzett kiemelkedő munkája, a modern szemléletű madártani kutatások során kifejtett hazai és nemzetközi tevékenysége elismeréseként,Garancsy Mihálynak, a TermészetBÚVÁR Magazin főszerkesztő-helyettesének, a TermészetBÚVÁR Magazin eszközeivel a természetvédelem széles körű társadalmi elismertetése, a Kárpát-medence flórájának és faunájának megismertetése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként,Dr. Juhász Árpád geológusnak, a TV2 tanácsadójának, a természettudományok, különösen a geológia területén folytatott félévszázados kiemelkedő ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységéért, a természettudományok népszerűsítése érdekében folytatott munkássága elismeréseként,Tirják Lászlónak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának, a Dél-Alföld természeti értékeinek védelme, megőrzése érdekében végzett munkájáért, a Körös-Maros Nemzeti Park létrehozása és infrastuktúrája kiépítése során kifejtett tevékenysége, tíz éves igazgatói munkája elismeréseként,Tömösváry Tibornak, a  Zöld Folyosó Közalapítvány programvezetőjének, Somogy megye természeti értékeinek megőrzése különösen a rétisas védelme, a Boronka-melléki tájvédelmi körzet kialakítása, a környezettudatos szemléletformálás érdekében  hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.  Persányi MiklósPosztumusz Pro Natura Díjat adományozott Szögi Lajosnak, a Tiszavasvári Kabay János általános iskola néhai tanárának, oktatóközpont vezetőnek, az ifjúság környezeti nevelése, a természetvédelem érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége, a KOKOSZ szakmai irányításában kifejtett munkája elismeréseként.Persányi MiklósPro Natura EmlékplakettetadományozottDr. Csorba Gábornak, a Magyar Természettudományi  Múzeum muzeológusának, a védett emlősfajok fajmegőrzési terveinek kidolgozása, hasznosítása, ezen fajok illegális kereskedelmének visszaszorítása, tudományos ismeretterjesztő munkássága elismeréseként, Horváth Ferencnek, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet tudományos munkatársának, a védett természeti területek térképezésében és monitorozásában alkalmazott módszertani fejlesztések, az erődrezervátum kutatás és koordináció területén kifejtett munkássága elismeréseként,Dr. Kaizinger Tibornak, a VPOP Határügyi és Ügyeleti Főosztály nyugalmazott főosztályvezetőjének, a hazai természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény által védett fajok illegális kereskedelme elleni munkájáért, a környezetvédelmi tárca és a vám- és pénzügyőrség együttműködése érdekében végzett tevékenységéért, Dr. Magyar Gábornak, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya főosztályvezető-helyettesének, a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hazai megvalósítása során végzett magas színvonalú munkájáért, a Natura2000 területek kijelölése érdekében végzett tevékenységéért,Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, a természetvédelem és az erdőgazdálkodás összhangjának megteremtése, a folyamatos erdőborítást biztosító természetközeli erdőgazdálkodás bevezetése terén kifejtett tevékenységük elismeréseként, Dr. Riskó Andreának, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség természetvédelmi osztályvezetőjének, természetvédelmi hatósági területen végzett munkájáért, a társaságokkal, önkormányzatokkal kialakított együttműködés érdekében kifejtett tevékenységéért, a természetvédelem népszerűsítéséért, Dr. Sós Endre állatorvosnak, a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársának, a veszélyeztetett állatfajok zárttéri tenyésztése és tartása, az elkobzott védett állatok szakszerű kezelése, ideiglenes tartásának biztosítása, népszerűsítő és tudományos munkája elismeréseként,Stiftung „Ciconia” Ciconia Alapítványnak, hazai természetvédelmi programok, kiemelten a fehér és fekete gólya védelme, a vizes élőhelyek rehabilitációja érdekében elindított programokért és a programok folyamatos támogatásáért,Szabados Tamásnak, a Magyar Televízió Rt. operatőrének, a természet filmezésében végzett páratlan életműve elismeréseként, többek között a Másfélmillió lépés Magyarországon, Nekem ne lenne hazám?, Szót kér a természet, Európa kék szalagja, a Duna című filmekért, Terbe Józsefnének, a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola nyugalmazott pedagógusának, életútja során több ezer gyermek természetszeretetre nevelése során kifejtett tevékenysége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi Csoportja vezetőjeként végzett 25 éves munkája elismeréseként. Persányi MiklósMiniszteri Elismerő Okleveletadományozott Fejes Lőrincnek, a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség-vezetőjének, a Kiskörei tározó élővilágának megóvása, bemutatása, túraútvonalak kialakítása érdekében végzett munkája elismeréseként, Dr. Gyulainé Garai Adrienne-nek, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi előrejelzőjének, minőség biztosítási felügyelőnek, a természet megőrzése, különösen a rovarvilág védelme érdekében végzett kiemelkedő színvonalú szakmai munkájáért, a NATURA 2000 területek kijelölése, monitorozása során végzett munkájáért,Halász Antalnak, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi felügyelőjének, Észak-Buda természetvédelme érdekében végzett munkája, különösen a Szemlőhegyi-barlang és a Pálvölgyi-barlang, a Sas-hegy értékeinek megőrzése, bemutatása során kifejtett tevékenysége elismeréseként, Kontra László Miklósnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gondnokának, az Igazgatóság zavartalan működése érdekében végzett karbantartói munkája, a géppark üzemeltetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,Lajkóné Nagy Gabriella titkárnőnek, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság adminisztrátorának, kiemelkedően végzett igazgatói titkársági munkájáért, protokolláris és tradicionális rendezvények szervezése során kifejtett tevékenysége elismeréseként, Lengyel Tibornak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének, természetvédelmi területen végzett munkája elismeréseként, többek között vízi és mezei élőhely-fejlesztési tevékenységéért, a fogolyvédelmi programban, majd a dévaványai túzokvédelmi állomás működtetése során végzett munkájáért,Németh Lászlónak, a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság műszaki előadójának, Fertő-menti és hansági kaszálórétek mintaszerű természetvédelmi vagyonkezeléséért, Puskás Lász lónak, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a ragadozó madarak védelme, különösen a parlagi sas, rétisas és kerecsensólyom védelme, a sérült állatok repatriációja során Észak-Békés megyében végzett munkája elismeréseként, Schmotzer Andrásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási referensének, természetvédelmi és kutatói munkája, különösen a Hevesi-sík részletes botanikai feltárása érdekében végzett tevékenysége, kiadványszerkesztői munkája elismeréseként, Szkaliczka Ilonának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zöld Pont Iroda előadójának, a természetvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatba kerülő ügyfelek maradéktalan kiszolgálása érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért, Újvárosy Antalnak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési munkatársának, a térség általános és középiskolai tanulóinak természetszeretetre nevelése, oktatása, a környezeti nevelői képzés során végzett munkája elismeréseként.