Skip to main content
2013. december 11. - 14:42

Iskolai Evezős Ergométer Felmérő program

 A program célja:
A Magyar Evezős Szövetség Sportágfejlesztési programjának támogatásával az evezős sportág megismertetése és megszerettetése az általános iskolás korú (7-14 év) gyerekekkel. Az evezős egyesületek és a környezetükben fellelhető iskolák közötti kapcsolatfelvétel elősegítése, a sportág utánpótlás fejlesztésének és az általános iskolai testnevelés órák programjainak színesítése érdekében. A érintett korosztályhoz tartozó fiatalok részére olyan sportolási lehetőség biztosítása, mely elősegíti harmonikus testi fejlődésüket, megnyitja számukra egészségük és erőnlétük fejlesztésének, a szabadidő eltöltésének, a versenysportba való részvételnek egy új lehetőségét.
 
A programsorozat állomásai:
1.      Evezős egyesületek és a környezetükben lévő iskolák kapcsolatfelvétele.
2.      Testnevelés órák keretében az érintett korosztály megismertetése az evezős ergométer használatával.
3.      A tanulók érintett korosztályának (10 – 14 év) felmérése iskolai testnevelés órák keretében.
4.      Városi vagy kerületi verseny lebonyolítása egyesületi szervezésben, az érdeklődő gyerekek számára..
5.      Országos ergométer döntő megszervezése, az érintett korosztályhoz tartozó, egyesületi igazolással nem rendelkező gyerekek részére. 
 
Részvétel feltétele:
A Magyar Evezős Szövetség tagszervezetei jelentkezhetnek a csatolt jelentkezési lap kitöltésével.
Az országos döntőn való résztvevők körének pontos meghatározása a regionális jelentkezések és a résztvevő tanulók iskolai felmérésen, vagy városi – területi döntőn mért időeredményének ismeretében kerül meghatározásra!
 
Korosztályok és kategóriák: 2013-ban betöltött életkor alapján:
 
10 éves vagy fiatalabb Leány                      (2003-ban vagy később született)
10 éves vagy fiatalabb Fiú                            (2003-ban vagy később született)
11 éves Leány                                                (2002-ben született)
11 éves Leány                                                (2002-ben született)
12 éves Leány                                                (2001-ben született)
12 éves Leány                                                (2001-ben született)
13 éves Leány                                                (2000-ben született)
13 éves Fiú                                                      (2000-ben született)
14 éves Leány                                                (1999-ben született)
14 éves fiú
 
Felmérés távja: 500 méter. Értékelés a táv teljesítésének ideje alapján.
 
Lebonyolítás időpontja:
Iskolai oktatás és felmérés elvégzése, városi – területi versenyek rendezése 2013. november 1. – 2014. január 31 között.
Országos döntő 2014. március 9.
 
Lebonyolítás formája:
Az iskolai oktatás és felmérések, a városi, vagy területi döntők a program megvalósítására jelentkező MESZ tagszervezetek közreműködésével kerül megszervezésre és lebonyolításra.
Az országos verseny megrendezése a Magyar Evezős Szövetség feladata.
 
Finanszírozási forma:
A programra való jelentkezések alapján a MESZ megbízza az iskolai felmérés elvégzésével a jelentkező egyesületeket, akik sportszolgáltatás keretében biztosítják a program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen szakembereket, sporteszközöket és a sporteszközök szállításához szükséges gépjárműveket.
A program megvalósítására jelentkező egyesületek a feladat megvalósítása során kötelesek a MESZ által kiküldött adatlapon a felmért diákok adatait rögzíteni, a kitöltött adatlapot egy rövid szakmai beszámoló keretében a szövetség részére megküldeni.
A Magyar Evezős Szövetség a jelentkező egyesületek száma és a felmérendő tanulók létszáma alapján meghatározott összeget a megbízási szerződésben rögzíti és számla ellenében kifizeti az egyesületek részére.
 
Jelentkezés:
A programsorozatra jelentkezhetnek a Magyar Evezős Szövetség tagszervezetei, a mellékletként csatolt jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lapot postai úton, vagy elektronikusan kell eljuttatni a MESZ részére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. info@hunrowing.hu )
 
Jelentkezés határideje: 2013. december 16.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CsatolmányMéret
PDF icon Jelentkezési lap.pdf173.32 KB