Skip to main content

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS
 
(ÖSZTÖNDÍJ)
 
Pályázati felhívás 2016.
 
A „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából ösztöndíj pályázatot hirdet, immáron harmadik alkalommal az alábbi feltételekkel:
 
Az ösztöndíjra az a diák pályázhat, aki:
 

  1. olimpiai, vagy paralimpiai sportágban szerepel és a saját sportági szakszövetsége együttműködési megállapodást köt a „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvánnyal;
  2. olimpiai, vagy paralimpiai kerettag vagy a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül;
  3. közép-, vagy felsőfokú iskolarendszerű (tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatott) vagy iskolarendszeren kívüli, közoktatási intézmény vagy akkreditált, nem állami fenntartású intézmény által nyújtott tandíjköteles oktatásban, illetve képzésben vesz részt.

 
A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
 

  1. Kitöltött pályázati adatlap (letölthető a www.bomalapitvany.hu weboldalról)
  2. A sportági szakszövetség indokolással, aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a szövetségi tagságról és az elért sporteredményről, főtitkári vagy elnöki javaslattal
  3. Hallgatói igazolás (az oktatási intézmény aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a képzésben való részvételről)
  4. Amennyiben szociálisan rászoruló, ennek bemutatása.

 
A pályázatnak a fent felsorolt valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A hibás, hiányos vagy valótlan tartalmú pályázatok elutasításra kerülnek.
 
A pályázatot kizárólag postai úton a 1535 Budapest Pf.769 címre várjuk.
 
Pályázat leadásának határideje: 2015. december 31.
 
Pályázat elbírálásának folyamata:
A pályázatokat az Alapítvány Szakmai Bizottságának véleményezését követően az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatban igazolt sportszakmai, tanulmányi, szociális helyzet figyelembe vételével, egyénileg, saját mérlegelése alapján bírálja el. Az Alapítvány döntése végleges, azzal szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A nyertes pályázóval, illetve pályázókkal az Alapítvány Támogatási (Ösztöndíj) szerződést köt legfeljebb a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra. Az ösztöndíj folyósítása közvetlenül a képzést nyújtó oktatási intézmény részére történik.
 
A pályázat eredményéről a résztvevő pályázók a pályázati adatlapon megadott e-mail címen kapnak értesítést, legkésőbb 2016. február 15. napjáig.
 
További információ: Bóta Kinga – BOM Alapítvány főtitkáránál,
botakinga@bomalapitvany.hu
 

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon pályázati kiírás482.5 KB
Microsoft Office document icon pályázati adatlap501.5 KB
Microsoft Office document icon ösztöndíj mellékletek481 KB
Microsoft Office document icon BOMÖsztöndijszabalyzat201670.5 KB
Microsoft Office document icon BOMÖsztöndijszerzodesMINTA2016 74 KB