Skip to main content

A törvény rendelkezése szerint a 2009. évben is lehetőség van az adózók összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adójának 1%-áról alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára rendelkezni.A Szövetség által 1993-ban létrehozott, közhasznú fokozatú, Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány 2008-ban az alapító okiratban meghatározott célját, nevezetesen az evezős utánpótlás anyagi támogatását utánpótlás neveléssel foglalkozó klubok, valamint, a 18 éven aluliak versenyeinek megrendezéséhez nyújtott támogatással, a hazai versenyeken jó helyezést elérő versenyzők, valamint év végén a legeredményesebb utánpótlás-edzők serlegekkel, illetve a nemzetközi versenyeken eredményesebbek sportruházattal történt jutalmazásával valósította meg. Nagy hangsúlyt fektettünk a fiatalok testi fejlődésén túl a lelki, mentális felkészítésére is, edzőtáborokban meghívásra kerültek régi evezős versenyzők, akik átadták a sportban szerzett és az életük során hasznosított tapasztalataikat a gyerekeknek, figyelmet fordítottunk a felvilágosításra, dopping és drogmegelőző előadásokat is szerveztünk számukra. Ismeretterjesztő és életrajzi kiadványokat ajándékozunk számukra. Céljaink végrehajtásához az NCA által nyújtott támogatás, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból befolyt összeg, vállalkozások által nyújtott támogatás, valamint a lekötött pénzeszközök kamatai képeztek forrást. Az alapítvány a 2009. évben elsősorban az evezős utánpótlás versenyzők felkészítéséhez, utaztatásához, a hazai utánpótlás versenyek megrendezéséhez, valamint sporteszközök és sportfelszerelés vásárlásához kíván nagyobb segítséget nyújtani. Az alapítvány idén is előtérben tartja a fiatalok testi fejlődésén túl a lelki, mentális felkészítésüket is, edzőtáborokban meghívásra kerülnek korábbi neves versenyzők, akik átadják a sportban szerzett és az életük során hasznosított tapasztalataikat a gyerekeknek. Tervezzük folyamatos dopping és drogmegelőző előadások szervezését számukra. Ismeretterjesztő kiadványokkal, sportágismereti vetélkedőkkel a sport és a természet szeretetére irányítjuk a fiatalok figyelmét, erősítjük a együttműködő készségüket, és a csapatszellemet. Nemzetközi versenyeken való részvételük segítésével hozzájárulunk a környező vagy távolabbi kultúrák, az ott élő emberek megismeréséhez és elfogadásához. Ezen túl az anyagi eszközök függvényében irodai és a versenyek lebonyolításához is alkalmas számítástechnikai eszközök beszerzését tervezzük. A törvény rendelkezése szerint a 2009. évben is lehetőség van az adózók összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adójának 1%-áról alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára rendelkezni. Amennyiben Ön Alapítványunkat kívánja támogatni, kérjük, hogy az APEH által kiadott rendelkező nyilatkozatot az alábbiak szerint szíveskedjék kitölteni. A kedvezményezett adószáma: 18076152-1-42Kedvezményezet neve: Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatot a nyilatkozaton feltüntetett tudnivalók szerint kezelje, Támogató rendelkezését megköszönve: Pál Tibor s.k. a kuratórium elnöke