Skip to main content

Tisztelt Adófizetők, Kedves Evezős Barátunk, Tisztelt Támogatók!

 

A Szövetség által 1993-ban létrehozott, közhasznú fokozatú

 

Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány

 

2009-ban az alapító okiratban meghatározott célját, nevezetesen az evezős utánpótlás anyagi támogatását utánpótlás neveléssel foglalkozó klubok, valamint, a 18 éven aluliak versenyeinek megrendezéséhez nyújtott támogatással, a hazai versenyeken jó helyezést elérő versenyzők, valamint év végén a legeredményesebb utánpótlás-edzők serlegekkel, illetve a nemzetközi versenyeken eredményesebbek sportruházattal történt jutalmazásával valósította meg. Elsősorban a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából beszerzett számítástechnikai eszközökkel cél videó szolgáltatást nyújtottunk a versenyeken. A felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt 80.234,-Ft-ból sportruházatot vásároltunk.

Nagy hangsúlyt fektettünk a fiatalok testi fejlődésén túl a lelki, mentális felkészítésére is, edzőtáborokban meghívásra kerültek korábbi és jelenlegi neves és eredményes versenyzők, akik átadták a sportban szerzett és az életük során hasznosított tapasztalataikat a gyerekeknek. Dopping és drogmegelőző előadásokat is szerveztünk számukra. A biztonságos vízi közlekedés ismereteinek bővítéséhez az edzőtáborban a Budapesti Vízirendészet kapitánya tartott szabályismertetést és tájékozatót. 

 

Az alapítvány a 2010. évben is elsősorban az evezős utánpótlás versenyzők felkészítéséhez, utaztatásához, a hazai utánpótlás versenyek megrendezéséhez kíván nagyobb segítséget nyújtani, valamint az anyagi eszközök függvényében irodai számítástechnikai eszközök, valamint jó minőségű sporteszközök (hajók, lapátok) és sportfelszerelés vásárlását tervezi, mellyel biztosítható az edzőtáborok eszközigénye.

Az alapítvány továbbra is előtérben tartja a fiatalok testi fejlődésén túl a lelki, mentális felkészítésüket is, edzőtáborokban meghívásra kerülnek korábbi neves versenyzők, akik átadják a sportban szerzett és az életük során hasznosított tapasztalataikat a gyerekeknek. Tervezzük folyamatos dopping és drogmegelőző előadások szervezését számukra.

Ismeretterjesztő kiadványokkal, sportágismereti vetélkedőkkel a sport és a természet szeretetére irányítjuk a fiatalok figyelmét, erősítjük a együttműködő készségüket, és a csapatszellemet. Nemzetközi versenyeken való részvételük segítésével hozzájárulunk a környező vagy távolabbi kultúrák, az ott élő emberek megismerését és elfogadását számukra.

 

A törvény rendelkezése szerint a 2010. évben is lehetőség van az adózók összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adójának 1%-áról alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára rendelkezni.

Amennyiben Ön Alapítványunkat kívánja támogatni, kérjük, hogy az APEH által kiadott rendelkező nyilatkozatot az alábbiak szerint szíveskedjék kitölteni.

A kedvezményezett adószáma:

 

1

8

0

7

6

1

5

2

1

4

2

A kedvezményezet neve:

Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány

                                                                                                              

 

Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatot a nyilatkozaton feltüntetett tudnivalók szerint kezelje,

 

Támogató rendelkezését megköszönve:

Pál Tibor s.k.                                                                                             Ott Zsuzsanna s.k.

a kuratórium elnöke                                                                                                     főtitkár