Skip to main content

Budapest belvárosában, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán 2012. februárjában jogi szakokleveles sportszakember, és sportjogi szakjogász képzés indul.
Jelentkezési határidő: 2011. december 15. A képzést a Magyar Olimpiai Bizottság támogatja.

E képzést 2008-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkreditálta. Eddig három évfolyam indult (2008, 2009, 2011). A képzésről, az ide járókról és a már diplomát szerzettektől ajánlás, fotó és bővebb információ itt található:  www.facebook.com/pazmanysportjog

Kiknek szól a képzés? Sportmenedzsereknek, szakedzőknek, kommunikációs szakembereknek (pl. fotóriporter), igazgatásszervezőknek, jogászoknak, közgazdászoknak, humán erőforrás menedzsereknek, rekreációs szakembereknek.  A jelentkezéshez szükséges alapdiplomáról vö. 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet 4. sz. Melléklet)  

2012-től teljesen átalakul a sportéletet érintő jogszabályi környezet. A sportjogi szakirányú képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a sportjog, illetve sportigazgatás területének jogalkalmazási folyamatait, gyakorlatát, és ezáltal képesek legyenek a sportigazgatás, szakszövetségek, sportmenedzsment során felmerülő jogi kérdéseket érdemben kezelni, a sportszakmai szervezetekkel egyeztetett kormányzati döntések nyomán átalakult jogszabályi környezet ismeretében. 

A képzés két féléves. A tantervben kiemelt szerepet kap a sportolók jogállása (munkajoga), a sportfinanszírozás, a doppingellenes szabályozások, valamint az EU és nemzetközi sportszervezetek rendszere, szabályozásai. Az oktatók a sportszakma elismert vezető egyéniségei, szakavatott képviselői. Bővebb információ: www.jak.ppke.hu/deak.