Skip to main content

A Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával több évi szünet után ismét meghirdetésre kerül az Ezüstgerely művészeti pályázat 2011. 
Az Ezüstgerely örökös vándordíj elnyerésére kiírt pályázat fél évszázada ösztönzi mindazokat a tehetséges művészeket, akiknek szemléletmódjától, alkotó fantáziájától nem idegen a sport világa.

 

 

 Márpedig a tapasztalat – majd két emberöltő távlatában – azt mutatja, hogy mind több tehetséges művész érez késztetést a megmérettetésre ebben a kétszeresen is nemes vetélkedésben. 

Az okok között meg kell említeni, hogy az Ezüstgerely pályázatnak – a hagyományosan magas színvonalat is figyelembe véve – egyrészt: a mai napig nincs vetélytársa, másrészt: eddig még nem volt igazi vesztese. Nyertese annál több: az alkotók és mi, akik a Magyar Sportmúzeum kiállításai alkalmával időről időre gyönyörködhetünk művészetükben.
 
A pályázatot 1961-ben írták ki először, 2005-óta a Mező Ferenc Közalapítvány Ezüstgerely Alkuratóriuma felügyelte. A Közalapítvány 2011-ben a Magyar Olimpiai Bizottság Mező Ferenc Sportbizottságává alakult át, melynek Albizottságaként működik tovább.
Az albizottság tagjai: Dr. Takács Ferenc egyetemi tanár, az albizottság elnöke, Almási László fotóművész, Köpf Károly, Mihály Gábor szobrászművész és Dr. Szabó Lajos múzeumigazgató, az albizottság alelnöke.
 
A pályázat célja

Az Ezüstgerely Alapítvány – hagyományainak megfelelően – hangsúlyozottan művészi igénnyel készült, a sport, az olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra egész területének témavilágát felölelő alkotásokat vár. Számít a különféle művészeti alkotóműhelyek: szövetségek, társaságok és a téma iránt érdeklődő független pályázók jelentkezésére, valamint a művészeti közép- és főiskolák hallgatóinak munkáira.

Pályázati kategóriák

K é p z ő m ű v é s z e t
Pályázni lehet olyan autonóm alkotással (szobor, festmény, grafika, kisplasztika, stb.), amely a sport, a testnevelés és a turisztika gondolatköréből meríti témáját, illetve az emberi mozgásra, ritmusra utal.

Alkalmazott művészet
Beküldhető minden művészeti alkotás, amely kapcsolatba hozható a testneveléssel és a sporttal. Pl.: alkalmazott grafika (plakát, bélyegterv, könyvillusztráció, embléma, stb.) formatervezés (sporteszköz, felszerelés, jelvény, textil, érem, plakett, serleg), ötvösművészeti tárgy stb. (technikai és anyaghasználati megkötés nélkül).

S p o r t f o t ó 
Minden hivatásos és amatőr fotós nevezhet művészi színvonalú alkotással a versenysport, utánpótlás-nevelés, iskolai sportélet, szabadidősport, fitnesz vagy kötetlen, játékos testedzés témaköréből.
Pályázni lehet fekete-fehér vagy színes felvételekkel. A beküldhető digitális fotóknak alkalmasnak kell lenniük 30 x 40 cm-es kiállításra kerülő nagyításra. Különleges művészi indok esetén a kép mérete ettől eltérhet.
Egy alkotó legfeljebb 6 képpel nevezhet.
3-6 képből álló sorozat egy képnek számít. A kép megnevezésében minden esetben fel kell tüntetni a pályázó nevét és a kép címét.

I r o d a l o m
Pályázni lehet minden 2005 után nyomtatásban megjelent epikai és lírai alkotással, amelyben hangsúlyos szerepet kap a sport, a sporttörténet, a testkultúra. Műfaji, illetve terjedelmi megkötés nincs. A pályázat nyelve: magyar. Az elbíráláskor a zsűri kiemelt figyelmet szentel a beadott pályamű (könyv) esztétikai megjelenésének.

Film – videó
Pályázni lehet olyan, a magyar sport népszerűsítését szolgáló filmekkel, film klipekkel, melyek az elektronikus és digitális média világában jól szolgálhatják a magyar sport és testkultúra ügyét, és 2008 után készültek.
A pályázati műveket dvd hordozón kérjük beadni.

A pályázat díjazása 
A pályázat összdíjazása: 3.000.000 Ft.
A zsűri – kategóriánként – első, második, harmadik díjat, esetleg különdíjat ad ki.
A díjak összege: 75.000 Ft – 300.000 Ft.
Valamennyi kategória győztese elnyeri a pályázatot hagyományosan jelképező Ezüstgerely szobrot.
A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a zsűri javaslatai alapján a pályadíjakat megoszthassa, átcsoportosíthassa, vagy egyáltalán ne adja ki. 
 
Egyéb tudnivalók
Nevezési díj nincs.
Egy alkotó több kategóriában is indulhat.
Az Ezüstgerely pályázaton korábban már nevezett műveket beküldeni nem lehet.
A pályaműveket kiállításra alkalmas állapotban kell beadni.
A nevezett alkotások száma kategóriánként nem korlátozott (kivéve a sportfotó kategóriát).
Részvétel: minden 1995. január 1-e előtt született alkotó pályázhat. 
 
A pályaművek beadása 
2011. október 3-tól 6-ig 10 órától 16 óráig, illetve október 7-én 10 órától 12 óráig személyesen, a Magyar Sportmúzeum titkárságán (Puskás Ferenc Stadion, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.).
Megközelíthető: gyalog a 2-es METRO Stadionok megállójától, vagy a fekete 7-es busz Dózsa György úti megállójától. 
 
Eredményhirdetés, kiállítás
Az eredményhirdetés, egyben a kuratórium által felkért szakmai zsűri döntése alapján elfogadott alkotások kiállításának megnyitója 2011. november 15-én, 15 órakor lesz a Magyar Sportmúzeum Kiállító-épületében, a Budapest Sportaréna melletti SportAgorán.

A kiállítás anyagáról – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – színes katalógus készül.

További információért keresse a Magyar Sportmúzeum titkárságát:
info@sportmuzeum.hu
Tel: +361 2521696 (Tóth Lászlóné)