Skip to main content

Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány – ESUA

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 1993. március 10-én hozott döntése alapján létrehozta az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítványt.

Az alapítvány célja a magyar evezős sport utánpótlásának anyagi támogatása, különösen pályázatok kiírásával, a 18 éven aluliak versenyein résztvevők és jó helyezést elérők jutalmazásával, tanfolyamok szervezésével, sporteszközök vásárlásával, kulturális- és szabadidős programok anyagi támogatásával.

Valamint, olyan intézmények és önszerveződő csoportok támogatása, melyeknek egész éves programjukban szerepel a rendszeres, szervezett szabadidő eltöltése és a drog megelőzés, valamint a szünidei programok szervezése 18 éven aluli gyerekek részére.

Az alapítványt háromtagú kuratórium működteti:

  • Elnök: Pál Tibor
  • Tagok: Bakonyi József, Horváth György, Karaszi Péter, dr. Kitka Gergely, 

Az alapítvány bevételének nagy része az adózók által felajánlott adó 1%-okból származik, melyet ezúton is köszönünk!

Kérjük, ne feledkezzék el adóbevallásának készítésekor, hogy adójának 1%-ával segítségünkre lehet céljaink elérésében!

Adószámunk: 18076152-1-42

Levelezési cím: Az Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.