Skip to main content
2009. március 09. - 07:00

Értesítés – MESZ Közgyűlés

Tisztelt Sporttárs! Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2008. november 26-án tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy a Magyar Evezős Szövetség 2009. évi rendes, tisztújító közgyűlését 2009. március 21-én (szombaton) 10:00 órára összehívja. LETÖLTHETŐK A KÖZGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT DOKUMENTUMOK

Helyszín: Magyar Sport Háza, konferencia terem (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.)

A Magyar Evezős Szövetség 2009. évi rendes közgyűlésének tervezett napirendje (a MESZ elnökségének 2009. február 11-én hozott határozata értelmében):
1. Az elnökség 2008. évi pénzügyi valamint a 2005-2008. olimpiai ciklusról szóló szakmai beszámolója
2. A 2008. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5. A 2008. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
6. Boldog Születésnapot! – Az elmúlt évben kerek születésnapi évfordulót ünneplő hajdani nagy evezőseink köszöntése
7. Alapszabály módosítása
8. A Magyar Evezős Szövetség tisztségviselőinek (elnök, alelnökök, az elnökség tagjai; a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai; a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai) megválasztása
9. Az evezés hosszútávú stratégiai tervének elfogadása
10. A 2009. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
11. A 2009. évi tagdíj megállapítása
12. Egyebek

Alapszabályunk értelmében, a napirend kiegészülhet a tagoknak az elnökséghez a közgyűlés időpontját legalább két héttel megelőzően (2009. március 6.) írásban beérkezett javaslataival.

A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§). A tagokat megillető mandátumokról a meghívóban értesítjük Önöket. Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság, a kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 30 napnál régebbi keltezésű.

Budapest, 2009. február 16.

Dávid Imre