Skip to main content

A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége soron következő ülését 2023. február 14.-én, 17:30 órai kezdettel tartja a Magyar Sport Háza IV. emeleti nagytárgyalójában.

A tervezett napirendi pontok:

  1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról
  2. MESZ 2023. évi költségvetése (korábban elfogadott költségterv, szóbeli kiegészítése, pontosítása)
  3. Sportágfejlesztés – tájékoztató
  4. UEP Edző program bekerülés/kikerülési szabályzat elfogadása
  5. Klubok paraevezésre való alkalmasságának felmérése, irányelvek véleményezése és elfogadása
  6. SZMSZ módosítás elfogadása /Bizottságok megújítására vonatkozó pályázatok elfogadása
  7. Válogatott számára ruházati partner(ek) kiválasztása
  8. MESZ Kommunikáció
  9. MATUSZ-tagság
  10. Egyebek

Elnökségi ülés meghívó