Skip to main content
2014. szeptember 30. - 16:26

Dávid Imre felhívása az Evezőstársadalomhoz

 

Tisztelt Evezőstársadalom!

Tisztelt Tagegyesületek!

  Mint a Magyar Evezős Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke meghívást kaptam és személyesen részt vettem a Szövetség Elnökségének 2014 szeptember 17-én tartott zárt ülésén.

 A meghívást követően részben a rendelkezésemre bocsátott az elnök és elnökségi tagok közötti e-mail váltások tartalma, részben a zárt ülésen elhangzott vélemények és álláspontok alapján számomra egyértelművé vált, hogy a Magyar Evezős Szövetségen belül rendkívül súlyos, a normális működést akadályozó bizalmi válság alakult ki.

 Vitathatatlanul kiemelkedő jelentőségű a 121 éves Magyar Evezős Szövetség létét megmentő adósság konszolidáció. Vitathatatlanul kiemelkedő jelentőségűek a sportág soha nem volt mértékű szakmai és létesítményfejlesztési lehetőségeit megteremtő kiemelt sportági státust biztosító kormányzati intézkedések. Ez utóbbi új dimenzióba helyezte az evezőstársadalmat.

 Ez az új dimenzió a Magyar Evezős Szövetség minden tagjától, választott tisztségviselőtől, Irodától a korábbinál összehangoltabb, magasabb színvonalú, egyértelműbb szervezeti-működési rendet,  felelősségteljes, összehangolt, színvonalas tevékenységet igényel.

 Ez az elvárás-rendszer roppant meg oly mértékben, hogy a Szövetség Rendkívüli Közgyűlésének összehívása halaszthatatlanná vált.

 Teljes mértékben osztom az Elnökség azon álláspontját, amely a 14/09/17/1.sz. MESZ elnökségi határozatban került megfogalmazásra, mely szerint az Alapszabályban meghatározott határidők betartásával Rendkívüli Közgyűlést hív össze a javasolt napirendi pontok kitűzésével.

 Ugyanakkor a jelenlegi Elnöknek, Elnökségnek, Irodának kötelessége a Szövetség működőképességét a Rendkívüli Közgyűlés döntéséig is fenntartani, megőrizni.

 A Magyar Evezős Szövetségnek a hatályos Sporttörvényben foglaltak szerint kell működnie és ellátnia feladatát, továbbá a Kormány és a Szövetség között létrejött stratégiai megállapodásban foglalt eszközök felhasználásával, az abban megfogalmazott fejlesztéseket kell végrehajtania vagy abban közreműködnie, a vállalt eredményeket elérnie.

 A kialakult bizalmi válság, szervezeti-működési zavarok, a szövetségi iroda és a tagegyesületek közötti kommunikációs zavarok, a szakmai munka eredménytelensége terén tapasztaltak alapvető változásokat igényelnek.

 Ennek személyi, szabályozási, szervezési és működési előfeltételei vannak.

 Az Alapszabály és az SZMSZ a mai elvárásoknak megfelelő, a gyors és hatékony döntések meghozatalához szükséges módosításain túl, az Irodát, annak személyzetét a legrövidebb időn belül alkalmassá kell tenni a megnövekedett feladatok elvárt ellátására.

Új alapokra kell helyezni az Elnök, az Elnökség, az Iroda és a Tagegyesületek közötti munkamegosztást, a tájékoztatás, információ csere színvonalát és annak naprakészségét.

A stratégiai tervben vállalt célok elérése érdekében a sportszakmai munka hatékonysága és eredményessége érdekében fegyelmezett, összehangolt munkára van szükség.

(azért nem csónak, hanem hajó a neve a sporteszköznek, mert hajókra jellemző fegyelem kell uralkodjon, mindenki tudja mi a feladata, mi a helye a rendszerben és azért legyen felelős, a kapott utasításokat a döntéseknek megfelelően végrehajtja)

 Tisztelt Evezőstársadalom! Tisztelt Sportbarátaim!

A kapott nagyszerű eséllyel tudni kell élnünk!

Az egyéni és klub érdekeket összehangoltan a közös ügy érdekébe kell állítanunk!

A vélt- vagy valós sérelmeket háttérbe szorítva kinek-kinek a saját tevékenységi körében kell kiemelkedőt, legjobb tudásának megfelelőt alkotnia!

 Ehhez kívánok higgadt, bölcs és meggondolt napokat és heteket annak reményében, hogy az utókor büszkén fog megemlékezni a 2014-2020 közötti időszakban elért eredményeinkre!

 Budapest, 2014. szeptember 29.

 Sportbaráti üdvözlettel,

 

DÁVID IMRE

a Magyar Evezős Szövetség

örökös tiszteletbeli elnöke

a Magyar Olimpiai Bizottság

Felügyelő Bizottságának elnöke