Skip to main content

2024. évi tisztújító közgyűlés

MEGHÍVÓ
A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ tisztújító közgyűlését 2024. szeptember 12-én (csütörtök) 15:00 órára hívja össze.

Helyszín: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3, I. em).

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 

  1. a Jelölő Bizottság jelentésének elfogadása
  2. tisztségviselők megválasztása, tisztújítás
  3. a MESZ elnökének megválasztása
  4. a MESZ elnökség tagjainak megválasztása
  5. a MESZ Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztása
  6. a MESZ Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2024. augusztus 28. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a pignitzky.borbala@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról augusztus folyamán értesítjük.

Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (3)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2024. szeptember 12 (csütörtök), 16:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.

A tisztújításhoz kapcsolódó dokumentumok:
Tisztújítás – Jelölés menete – Hivatalos tájékoztató

Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856; info@hunrowing.hu).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2024. 06. 21.

Cseh Ottó
elnök
Magyar Evezős Szövetség

Meghívó
Meghatalmazás
Nyilatkozat online törvényszékihez

Napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok
Hamarosan…