Skip to main content

2022. évi Közgyűlés

MEGHÍVÓ
AZ ÉVES RENDES ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes és egyben tisztújító közgyűlését

2022. május 30-án (hétfő) 15:00 órára hívja össze.
Helyszín: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3, I. em).

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 

                Napirend előtti köszöntések, megemlékezések, díjak átadása

 1. a Közgyűlés munkabizottságainak megválasztása, illetve tevékenysége jóváhagyása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. a Szövetség Elnökségének 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
 3. a 2021. évi szakmai beszámolók elfogadása
 4. a 2022. évi szakmai terv elfogadása
 5. a 2021. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
 6. a Szövetség Felügyelő bizottságának 2021.évi beszámolója jóváhagyása
 7. a 2022.évi tagdíj mértékének megállapítása
 8. a 2022. évi költségvetés elfogadása
 9. a Szövetség Bizottságainak 2021. évi tevékenységéről a beszámoló jóváhagyása
 10. a Jelölő Bizottság jelentésének elfogadása
 11. Tisztújítás/Elnök választás

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2022. május 15. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a mellékletben értesítjük.

Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (3)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 30. (hétfő), 16:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
A tisztújításhoz kapcsolódó dokumentumokat hamarosan kiküldjük.

Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856; info@hunrowing.hu).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2022. március 23

Sportbaráti üdvözlettel:

Pignitzky Borbála
főtitkár
Magyar Evezős Szövetség

Jegyzőkönyv

Meghívó

Meghatalmazás

Pető Tibor lemondás

Mandátumok

Elnökválasztás – jelölés menete – hivatalos tájékoztató

Elnökválasztás – jelölő szelvény

Elnökségi beszámoló

Felnőtt és U23 szakmai beszámoló 2021. évről

Para szakmai beszámoló 2021. évről

UP szakmai beszámoló 2021. évről

Sport XXI. szakmai beszámoló 2021. évről

Olimpiai keret felkészülési terve

Felnőtt és U23 szakmai terv 2022. évre

Para szakmai terv 2022. évre

UP szakmai terv 2022. évre

Sport XXI. szakmai terv 2022. évre

Felügyelő Bizottsági beszámoló 2021. évről

Pénzügyi beszámoló 2021. évről

Civil kiegészítő melléklet 2021. évről

Előterjesztés a 2022. évi tagdíj mértékéről

A 2022. évi költségvetés bevétel oldal

A 2022. évi költségvetés kiadás oldala

Edzőbizottság 2021.évi beszámoló

Etikai és Fegyelmi Bizottság 2021. évi beszámoló

Hagyományörző Bizottság 2021.évi beszámoló

Igazolási és Nyilvántartási Bizottság 2021.évi beszámoló

Kommunikációs és Marketing bizottság 2021.évi beszámoló

Masters Bizottság 2021.évi beszámoló

Orvosi és Doppingellenes Bizottság 2021.évi beszámoló

Szabadidős és Egyetemi Bizottság 2021.évi beszámoló

Versenybíró Bizottság 2021. évi beszámoló

Versenyzői Bizottság 2021.évi beszámoló