Skip to main content

2021. évi Közgyűlés

MEGHÍVÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését
2021. május 25.-én (kedd) 17:00 órára hívja össze.

Megrendezés módja: Online

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend előtti köszöntések/megemlékezések
1. a 2020 évi szakmai beszámolók
2. a 2021. évi szakmai terv elfogadása
3. a tagdíj mértékének megállapítása
4. a 2020. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
5. a 2021. évi költségvetés elfogadása
6. a felügyelőbizottság beszámolója
7. bizottságok beszámolói
8. Alapszabály módosítás (2.§ (5) pont), a MESZ új arculatának, emblémájának elfogadása

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2021. május 09. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubját megillető mandátumok számáról a napokban értesíteni fogom.
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő(k) személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (3)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. május 25 (kedd), 18:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Szíves részvételükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2021. április 28

Sportbaráti üdvözlettel:

Pető Tibor
elnök
Magyar Evezős Szövetség

MESZ arculatváltás_2021

Csatolmány
MESZ 2021. évi közgyűlés meghívó
MESZ_Mandátumok rendes közgyűlés_2021.pdf
MESZ_2021. évi Közgyűlés_eljárásrend.pdf
MESZ_Alapszabály_20210525_mód_jav.pdf
MESZ_Edzőbizottság_beszámoló_2020.pdf
MESZ_Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámoló_2020.pdf
MESZ_Hagyományőrző Bizottság_beszámoló_2020.pdf
MESZ_Igazolási és nyilvántartási bizottság_beszámoló_2020_.pdf
MESZ_Marketing Bizottság_beszámoló_2020.pdf
MESZ_Masters Bizottság_beszámoló_2020.pdf
MESZ_Orvosi és doppingellenes bizottság_beszámoló_2020.pdf
MESZ_SZEEB_beszámoló_2020.pdf
MESZ_Versenybíró Bizottság_beszámoló_2020.pdf
MESZ_Versenyzői Bizottság_beszámoló_2020.pdf
MESZ_Felnőtt,U23_2020.évi szakmai beszámoló.pdf
MESZ_Para szakág_2020.évi szakmai beszámoló.pdf
MESZ_Sport XXI_2020.évi szakmai beszámoló.pdf
MESZ_UP_2020.évi szakmai beszámoló.pdf
MESZ_Felnőtt_U23 2021.évi_szakmai terv_módosított.pdf
MESZ_Para szakág_2021.évi szakmai terv.pdf
MESZ_Sport XXI_2021.évi programja.pdf
MESZ_Utánpótlás_2021.évi szakmai terv_módosított.pdf
MESZ_Elnökség beszámolója_2020.pdf
MESZ_Előterjesztés_tagdíj mértéke_2021.pdf
MESZ_2020. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete.pdf
Office spreadsheet icon MESZ_2021.évi_költségvetése.xls
MESZ_Felügyelő Bizottsági beszámoló_2020.pdf
Előterjesztések_Közgyűlés 20210525.pdf
PDF icon Közgyűlési jegyzőkönyv