Skip to main content

2020. évi Közgyűlés

MEGHÍVÓ
AZ ÉVES RENDES ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes és egyben tisztújító közgyűlését

2020. szeptember 22-én (kedd) 16:00 órára hívja össze.

Helyszín: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3, I. em).

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

Napirend előtti köszöntések, megemlékezések, díjak átadása

1. a Közgyűlés munkabizottságainak megválasztása, illetve tevékenysége jóváhagyása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. a Szövetség Elnökségének és Bizottságainak 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolók jóváhagyása
3. a 2019 évi szakmai beszámolók
4. a 2020. évi szakmai terv elfogadása
5. a tagdíj mértékének megállapítása
6. a 2019. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
7. a 2020. évi költségvetés elfogadása
8. a Felügyelő Bizottság beszámolója
9. a Jelölő Bizottság jelentésének elfogadása
10. tisztségviselők megválasztása, tisztújítás

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2020. szeptember 08. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a mellékletben értesítjük.
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (3)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 22 (kedd), 17:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.

A tisztújításhoz kapcsolódó dokumentumokat hamarosan kiküldjük.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856; info@hunrowinghu).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2020. augusztus 10

Sportbaráti üdvözlettel:

Pető Tibor sk.
elnök
Magyar Evezős Szövetség

Csatolmány
MESZ_Közgyűlés meghívó_2020.pdf
MESZ 2020 tisztújítás_jelölés menete_hivatalos tájékoztató.pdf
MESZ_Edzőbizottság_2019 évi beszámoló.docx_.pdf
MESZ_Etikai és Fegyelmi Biz_2019 évi beszámoló.docx_.pdf
MESZ_Felügyelő Bizottság_2019.évi beszámoló.pdf
MESZ_Hagyományörző Biz_2019 évi beszámoló.docx_.pdf
MESZ_Kommunikációs és Marketing bizottság 2019.évi beszámoló.pdf
MESZ_Masters Bizottság 2019.évi beszámoló.pdf
MESZ_Orvosi és Doppingellenes Bizottsági _2019.évi beszámoló.pdf
MESZ_Szabadidős és Egyetemi Biz_2019.évi beszámoló.pdf
MESZ_VersenyBíróBiz_2019 évi beszámoló.docx_.pdf
MESZ_Szakmai beszámoló_2019_Felnőtt, U23.pdf
MESZ_Szakmai beszámoló_2019_UP.pdf
MESZ_Szakmai beszámoló_2019_Para szakág.pdf
MESZ_Felnőtt, U23_Felkészülési terv 2020 Módosított.pdf
MESZ_UP_Felkészülési terv 2020 Módosított.pdf
MESZ_Para szakág_Felkészülési terv 2020 Módosított.pdf
MESZ_2019_évi pü beszámoló és közhasznúsági melléklet.pdf
MESZ_2020.évi_költségvetése_bevételek.pdf
MESZ_2020.évi_költségvetése_kiadások.pdf
MESZ_Előterjesztés_tagdíj mértéke_2020.pdf
MESZ_Egyesületi pontverseny_2019.pdf
MESZ_Képviseleti_Meghatalmazás_Közgyűlés.pdf
MESZ_Mandátumok rendes közgyűlés_MESZ_2020_09hó.pdf