Skip to main content

2019. évi Közgyűlés

MEGHÍVÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését 2019. május 23.-án (csütörtökön) 17:00 órára hívja össze.

Helyszín: Danubius Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend előtti köszöntések/megemlékezések
1. a 2018 évi szakmai beszámolók
2. a 2019. évi szakmai terv elfogadása
3. a tagdíj mértékének megállapítása
4. a 2018. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
5. a 2019. évi költségvetés elfogadása
6. a felügyelőbizottság beszámolója
7. bizottságok beszámolói

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2019. május 09. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a napokban értesíteni fogom.
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (3)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2019. május 23 (csütörtök), 18:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Tájékoztatom továbbá a tagszervezeteket Tisztelt Képviselőit, hogy a Közgyűlésen kerül sor a szokásos megemlékezésekre, köszöntésekre és díjátadásokra.

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2019. április 10

Sportbaráti üdvözlettel:

Pető Tibor
elnök
Magyar Evezős Szövetség

Csatolmány
MESZ_Közgyűlés meghívó_2019.pdf
MESZ_Edzőbizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Etikai és Fegyelmi Bizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Hagyományörző bizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Igazolási és nyilvántartási bizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Marketing és kommunikácisó bizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Orvos és Doppingellenes Bizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Rekreáció és szabadidősport bizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Versenybíró bizottság 2018. évi beszámolója.pdf
MESZ_Felnőtt Felkészülési Terv 2019.pdf
MESZ_Felnőtt Szakmai beszámoló_2018.pdf
MESZ_Para Felkészülési Terv_2019.pdf
MESZ_Para Szakmai beszámoló_2018.pdf
MESZ_UP Felkészülési Terv_2019.pdf
MESZ_UP Szakmai Beszámoló_2018.pdf
MESZ_Tagdíj mértéke_2019.pdf
MESZ_FB_évesjelentés_2019.pdf
Office spreadsheet icon MESZ_költségvetés_2019.xls
FB tag_jelölt lista.pdf
Svab_Dorottya_MESZ_FB_jelentkezes.pdf
2019. évi Közgyűlés jegyzőkönyv.pdf