Skip to main content

2015. évi rendes közgyűlés

MEGHÍVÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE
 
 
Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését 2015. május 23-án (szombaton) 10:00 órára hívja össze.
Helyszín: Aranytíz Kultúrház (1051 Budapest, Arany János utca 10.)
 
A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 
                Napirend előtti köszöntések/megemlékezések

  1. az elnökség 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolója,
  2. a mérleg és a 2014. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
  3. a 2015.évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
  4. a felügyelő bizottság írásbeli beszámolójának elfogadása
  5. felügyelő bizottsági tagok és elnök megválasztása
  6. az alapszabály módosítása
  7. a MESZ szakbizottságainak beszámolói
  8. az éves tagdíj mértékének megállapítása

 
Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét legkésőbb május 9. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel.
A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseletre vonatkozó jogosultságot a nyilvántartó bíróság által kiadott eredeti kivonatottal kell igazolni. A bírósági kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű. Amennyiben nem a bírósági kivonaton képviseletre jogosult személy kívánja személyesen gyakorolni a közgyűlésen a Tagszervezet képviseleti jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell a közgyűlésre vonatkozó képviseleti jogosultságot igazolni.
A meghatalmazást, amely nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű, a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a bírósági kivonat szerinti képviseletre jogosult személy (személyek) aláírásával fogadja el a bizottság.
 
Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.
 
Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.
 
A MESZ elnöksége az alapszabály 18§ (4) pontja alapján eljárva a felügyelő bizottsági tagok választásához jelölő bizottságot választott. A jelölő bizottság tagjairól és a jelölésre vonatokozó eljárásról a MESZ minden tagszervezete írásban tájékoztatást kap.
 
Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).
 
A megismételt közgyűlés időpontja: 2015. május 23. 11:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.
 
A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy megváltozott, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).
 
Tájékoztatom továbbá a tagszervezeteket tisztelt képviselőit, hogy a Közgyűlésen kerül sor a szokásos megemlékezésekre, köszöntésekre és díjátadásokra.
 
Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.
 
Budapest, 2015. április 22.
 
Sportbaráti üdvözlettel:
 
 
dr. Bényi Szabolcs
elnök
Magyar Evezős Szövetség 

Csatolmány
jegyzőkönyv
beszámoló és közhasznúsági melléklet_2014
pénzügyi beszámoló_2014
költségvetés_2015
FEB beszámoló_2014
UP beszámoló_2014
UP szakmai terv_2015
Felnőtt beszámoló_2014
Felnőtt felkészülési terv_2015
para beszámoló_2014
para költségvetés _2015
MESZ Alapszabály tervezet_150507.doc
Beszámoló_Bíróbizottság
Beszámoló_Edzőbizottság
Beszámoló_Etikai és fegyelmi_Biz.pdf
Beszámoló_Hagyományörző_Biz
Beszámoló_Igazolási,nyilvántartásiBiz.pdf
Beszámoló_MastersBizottság.pdf
Beszámoló_Orvosi_Biz..pdf
Beszámoló_Versenytechnikai_Biz