Skip to main content
2014. október 08. - 09:27

2014. évi rendkívüli közgyűlés

 

A MESZ 2014. évi rendkívüli közgyűlése

 

 

2014. november 8.

 

Meghívó
Rendkívüli Közgyűlésre

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 20 § (a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MESZ rendkívüli közgyűlését 2014. november 8-án (szombat) 10:00 órára hívja össze.
Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti konferencia terem
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

A MESZ elnöksége a rendkívüli közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

– tisztségviselők (elnök, elnökség) választása

– felügyelő bizottsági tag választása

– 2013-2014. évi szakmai értékelés

– tájékoztató a szövetség jogi és folyamatban lévő ügyeiről

– pénzügyi tájékoztató

 Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét a közgyűlésen való részvételt az alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§).

Emlékeztetjük a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy legkésőbb a rendkívüli közgyűlés megkezdésének időpontjáig minden Tagszervezetnek be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) a Tagszervezet nevében a képviseleti jogot gyakorolják. A képviseletre vonatkozó jogosultságot a nyilvántartó bíróság által kiadott eredeti kivonatottal kell igazolni. A bírósági kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű. Amennyiben nem a bírósági kivonaton képviseletre jogosult személy kívánja személyesen gyakorolni a közgyűlésen a Tagszervezet képviseleti jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell a közgyűlésre vonatkozó képviseleti jogosultságot igazolni.

A meghatalmazást, amely nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű, a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a bírósági kivonat szerinti képviseletre jogosult személy (személyek) aláírásával fogadja el a bizottság.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

A MESZ elnöksége az alapszabály 18§ (4) pontja alapján eljárva az elnök/elnökségi tag/felügyelő bizottsági tag választásához jelölő bizottságot választott. A jelölő bizottság tagjaival és a jelölésre vonatokozó eljárásról a jelölő bizottság elnöke, Lénárd Imre minden tagszervezet számára tájékoztatás küldött 2014. 10. hó. 01. napján. Kérjük, aki nem kapott tájékoztatást, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a rendkívüli közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a rendkívüli közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. november 8. 10:30 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az eredeti közgyűlés napirendjeivel.

A költségtakarékosság és a környezetvédelem jegyében a közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján: hunrowing.hu/hirek/2014-evi-rendkivuli-kozgyules
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy megváltozott, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2014. október 8.

dr. Regényi Tamás elnök
A Magyar Evezős Szövetség
elnöksége képviseletében
 

CsatolmányMéret
PDF icon jegyzőkönyv.pdf15.63 MB
PDF icon dr. Bényi Szabolcs elnökségi pályázat rövid anyag.pdf297.63 KB
Microsoft Office document icon Bácskai Zoltán motivációs levél.doc30 KB
PDF icon Bártfai Márton bemutatkozó levél290.74 KB
PDF icon Cseh Ottó.pdf361.22 KB
PDF icon Elbert_Ádám_Jövőbeli_célok.pdf112.38 KB
PDF icon Herkules János.pdf281.82 KB
PDF icon Jakocs_Gyorgy.pdf387.33 KB
PDF icon Kokas Péter.pdf687.42 KB
Microsoft Office document icon Mihály Tibor.doc48.5 KB
Microsoft Office document icon Nagy Csaba.doc29 KB
PDF icon Nagy Gábor önéletrajz.pdf440.14 KB
PDF icon Nagy Gábor_Motivációs levél.pdf81.8 KB
PDF icon Orbán Gergely MESZ elnökség motivációs levél.pdf187.34 KB
Microsoft Office document icon Petrity Rudolf bemutatkozás célok feladatok.doc39.45 KB
PDF icon Dr. Petrovszki Edit mot. levél.pdf156.13 KB
Microsoft Office document icon Dr. Simon Gábor.doc13.98 KB
PDF icon Vanczák_Gergely_bemutatkozás.pdf214.19 KB
Microsoft Office document icon VargaTamás.doc24.81 KB
PDF icon Nemeth_Laszlone.pdf356.86 KB