Skip to main content

2013. évi rendkivüli közgyűlés

A MESz 2013. évi rendkívüli közgyűlése

2013. június 18.

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozott arról, hogy összehívja a Magyar Evezős Szövetség  közgyűlését, amely

2013. június 18-án (kedd) 15:00 órakor

a Magyar Sport Háza földszinti  konferenciatermében (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3) kerül megrendezésre, és amelyre a Szövetség minden tagszervezete képviselőit tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés napirendje:

1. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása – az előző közgyűlésen
    határozattal le nem zárt  napirend megtárgyalása

A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§ – a teljes alapszabály letölthető a MESZ honlapjáról: www.hunrowing.hu).
Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott,  a közgyűlés napjától számítva 90 napnál nem régebbi keltezésű kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság.

Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (Alapszabály VII. 14.§ (2))

A megismételt közgyűlés időpontja: 2013. június 18.  16.00

A megismételt közgyűlés helyszine: Megegyezik az eredeti közgyűlés helyszinével

A személyes találkozás reményében,

Tisztelettel:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége

Kelt:  Budapest, 2013. május 17.

Csatolmány
jegyzőkönyv_2013.06.18.pdf
közgyűlési határozatok_20130618.pdf
MESZ 2013. évi pénzügyi terv
MESZ 2013. évi szakmai terv – felnőtt
Utánpótlás éves program2013.pdf
MESZ költségvetés 2013
Beszámoló SportXXI kiegészítése 2012