Skip to main content

2013. évi rendes közgyűlés

A MESZ 2013. évi rendes közgyűlése

2013. április 6. – május 14.

A Magyar Evezős Szövetség 2013. április 6-án, 15 óra 15 perckor felfüggesztett rendes éves közgyűlése

2013. május 14-én (kedden) 15:00 órakor folytatódik

a Magyar Sport Háza I. emeleti konferenciatermében (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3),

amelyre a szövetség minden tagszervezete képviselőit tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés lezárásra nem került napirendjei:

1. Az elnökség 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
2. A 2012. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása

A közgyűlésen 2013. április 6-án megjelent és a képviseleti jog igazolását követően szavazati joggal rendelkező képviselők a folytatódó közgyűlésen személyi azonosság igazolást követően vehetnek részt.

Ha a folytatódó közgyűlés a meghirdetett időpontban a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, a közgyűlés folytatását meg kell ismételni. A megismételt folytatódó közgyűlés folytatása a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az alapszabály VII. 14.§ (2) szakaszban foglaltaknak a folytatódó közgyűlés esetére történő alkalmazása alapján.

A megismételt folytatódó közgyűlés időpontja: 2013. május 14. 16:00

A megismételt folytatódó közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével.

A folytatódó közgyűlésre vonatkozó egyéb tájékoztatást a tagszervezetek képviselői részére 2013. április 14-én elektronikus úton eljuttatott meghívó tartalmaz.

A folytatódó közgyűlés anyagai is az alábbi listából érhetők el.

Számítunk minden tagszervezetünk szíves megjelenésére!

Tisztelettel,

A Magyar Evezős Szövetség
elnöksége


A Magyar Evezős Szövetség rendes éves közgyűlése

2013. április 6-án (szombat) 10:00 órakor

a Magyar Sport Háza I. emeleti konferenciatermében (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3) kerül megrendezésre, amelyre a szövetség minden tagszervezete képviselőit tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés napirendje:

1. Az elnökség 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
2. A 2012. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5. A 2012. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
6. Tisztségviselők (Elnök, elnökségi tagok) választása.
7. A stratégiai fejlesztési koncepció elfogadása
8. Alapszabály módosítás
9. A 2013. évi tagdíj megállapítása
10. Gazdasági társaság alapítása
11. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
12. Egyebek
13. Pesterzsébeti vízi bázis szerződés módosítás elfogadása (közgyűlésen felvett napirend)

A közgyűlésen való részvételt illetően felhívjuk a figyelmet az Alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§ – a teljes alapszabály letölthető a MESZ honlapjáról: www.hunrowing.hu).
Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság.

Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (alapszabály: VII. 14§ (2))

A megismételt közgyűlés időpontja: 2013. április 6.  11.00

A megismételt közgyűlés helyszine: Megegyezik az eredeti közgyűlés helyszinével

A személyes találkozás reményében,

Tisztelettel:

Szántó Éva
Megbízott főtitkár

Csatolmány
jegyzőkönyv_2013.05.14.
közgyűlési határozatok_20130514.pdf
Jegyzőkönyv_2013.04.06.
közgyűlési határozatok_20130406.pdf
FB Jelentés 2012 956KB
MESZ Számviteli tv szerinti éves beszámoló 2012 – kiegészítő melléklet
MESZ Beszámoló 2012
MESZ Költségvetés 2012 Terv-tény
MESZ Költségvetés-terv 2013
Előterjesztés KGY2013 MESZ költségvetés 2013
FB Jelentés 2012
MESZ elnökségi határozatok tára 2012
MESZ közgyűlési határozatok tára 2012
MESZ szakbizottságok határozatai 2012
MESZ Beszámoló 2012 közhasznúsági melléklet
MESZ Beszámoló 2012 közhasznúsági jelentés
MESZ Számviteli tv szerinti éves beszámoló 2012
Edző bizottság beszámoló
Hagyományörző bizottság beszámoló
Orvosi_és_antidopping_biz_beszámoló.pdf
Masters bizottság beszámoló
Utánpótlás-fejlesztési_biz_beszámoló.pdf
Túra_biz_beszámoló.pdf
Versenybíró_biz_beszámoló.pdf
Versenytechnikai_biz_beszámoló.pdf
Versenyzői_biz_beszámoló.pdf
Alapszabály_mód _javaslat 2013.pdf
Előterjesztés KGY2013 MESZ2013-2020-sportági stratégiai koncepció
Előterjesztés KGY2013 alapszabály módosítás
Előterjesztés KGY2013 tagdíj_2013
Előterjesztés KGY2013 Pesterzsébeti_szerződés
Paralimpia 2012 beszámoló – evezés
Ifi EB beszamolo2012
Ifi VB beszamolo 2012
Olimpiai jelentes EVEZÉS_final.pdf
szakmai jelentés EB 2012.pdf
szakmai jelentés U23 VB2012.pdf
szakmai jelentésVB 2012.pdf
Up szakmai beszamolo 2012.pdf
evezos orv beszamolo 2012.pdf