Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2020/2021. tanév II. félév

A mai napom megjelent a Kormány oldalán (https://kormany.hu/dokumentumtar/jelentkezesi-felhivas-magyar-sportcsill...) a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2020/2021. tanév II. félévére vonatkozó pályázati kiírása.

A jelentkezés módja:
A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a csatolandó mellékleteket 1 példányban a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkársága
1054 Budapest, Hold utca 1.

A postára adással egyidejűleg elektronikusan – aláírt scannelt, valamint szerkeszthető formátumban – is kérjük beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre:
sportcsillag@emmi.gov.hu

Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a papír alapú (postai úton vagy személyesen eljuttatott) jelentkezés minősül!

Jelentkezési (postára adási) határidő: 2021. február 15.

Hír kategóriák: