Rendkívűli közgyűlés!

Tisztelt Egyesületek,Klubok,
 
Itt most egy választ és egy szavazásra benyújtott előterjesztést fogtok olvasni amelyet a Főtitkár Kisasszony felkérő levelére írtam annak kapcsán,hogy  a cél és az ok és feltételezésem szerint ezen belűl az előírt napirend imegjelölésével is kb. 3 hete egy hivatalos levél érkezett a MESZ irodába.A közgyülés több mint egyharmada  bizalom vesztésre hivatkozva javasolja,sőt az alap szabályunknak megfelelően elrendeli a rendkívüli közgyülés összehívását is!Ha a szavazatok jelentős részét képviselő tagok a bizalom vesztésre hivatkoznak akkor annak ellenére,hogy a teljes részletes indokokat az elnökségünk még nem ismeri ,csak az őt megbízó egyesületeik vezetésétől van némi információja ,akkor annak vélelmeim szerint bizony lehet számos alapja.Az okokat nyilván majd megtudjuk teljes mélységében,lett légyen az pénzügyi vagy egyéb más .Én sajnos hiányolom azt a lépést,hogy nem kerül a jelenleg általam olvasott lvél szerint egy "Jelölő Bizottság" is felkérésre,hiszen ennek részleteit tartalmazhatja a beadott és a teljes vezető testület visszahívását javasló levél is,arra hivatkozással,hogy még nem került visszahívásra a vezető testület és addig miért?
Megítélésem szerint ez lehet egy gondolatr menet és egy jogi csűrés csavarás alapja,de ez így nincsen jól.Ugyanis egy jelölő bizottságnak a törvényben elírtak szerint min.30 nap kell,hogy rendelkezésre álljon munkája elvégzéséhez.Tehát ha lenne egy ilyen bizottság és elvégezné a munkáját és mégsem kerülne visszahívásra a tesület akkor legfeljebb oka  fogyottá válik a munkájuk, de nem csúszunk megint egy hónapot vagy többet.Ettől a bizalom vélelmeim szerint még nem fog helyreállni,csak további megosztottsághoz vezet és igen rossz viszhangra talál a felősőbb hatóságaink előtt.A forrásokat viszont ezen hatóságok(NEFMI,MOB) biztosítják,ha úgy.Hasonló történt a hazai úszó szövetség háza táján,amikor is a MOB egyszerüen felfüggesztette a szövetség támogatását amig minden tisztázódik és csak célzottan támogatta a már qualifikált versenyzőket és edzőiket.Ez a folyamat kb. két hónapja állt helyre közel 7 hónapos vizsgálatok után.
Mielőtt bárki megtámadna,hogy miért tárom a tagok elé a választ és az előterjesztést arra  azt válaszolom,hogy a közgyülés jogosult megismerni minden érintett véleményét is!.Hiszen ha egy elnökségi ülés nyilt és bárki részt  vehet azon ,akkor egy elnökégi tag írásos véleményét is megismerheti a tagság.
Kérem olvassátok el és gondoljátok át az elmúlt időszakot mielőtt döntötök majd a rendkívüli közgyülésen. 
üdv és BUÉK mindenkinek.
Dr.Kokas Péter
elnökségi tag, a MOB Orv.Biz. alelnöke,
A FISA Orv.Biz.tagja-(TUE2 Biz.elnöke)
>>> "Ott Zsuzsa" 11. 12. 28. 17:20 >>>
Tisztelt Elnökség!

Csatolva küldöm a MESZ 15 tagegyesülete által kért rendkívüli közgyűlés összehívásáról szóló előterjesztést.

Kérem, hogy, ha kérdésetek van az előterjesztéssel kapcsolatban mielőbb küldjétek meg, és 2011. december 30-án 12:00 óráig küldjétek meg szavazatotokat.

Üdvözlettel:

Ott Zsuzsanna
főtitkár - secretary general
Magyar Evezős Szövetség - Hungarian Rowing Association

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 
 

Kedves Mind,
Lényegében most kaptam az első hivatalos és részletes információt erről a szóbeszédként már legalább egy hónapja terjedő hírről .Korában egy üzenetet olvastam amiben Főtitkárunk jelezte,hogy rövidesen szétküld egy értesítést amely rendkívüli közgyűlésről szól .Tehát ahhoz,hogy szavazzunk nekünk látnunk kellene az eredeti és teljes levelet,benyújtási illetve átvételi dátummal és a levélben előterjesztett napirendi javaslattal.
Ugyanis ha a levél az alapszabálynak megfelelően íródott ,tehát a rendkívüli közgyűlés összehívásának mindenben megfelel, azaz a cél és az ok is benne van,továbbá még a közgyűlés napirendjét is előírja,akkor álláspontom szerint semmiféle mérlegelésnek az elnökség részéről nincsen helye!Vagyis nem csak a rendkívüli közgyűlést kell összehívni hanem egyben a a cél és az ok előterjesztése szerint a jelölő bizottságot is ki kell jelölni .Ki kell jelölni annak ellenére, hogy az alapszabályunkban előírtak szerint csak a 20/1/d-e pontokban szerepel tényszerűen a jelölő bizottság kijelölésének elnökségi kötelme .De ez arra vonatkozik ha az elnökség kell,hogy összehívja a rendkívüli közgyűlést saját elhatározásából.
Továbbiakban azonban nem szerepel tiltó rendelkezés a jelölő bizottság összehívására és ezt még az sem tiltja,hogy a következő 20. paragrafus 3. bekezdése minden egyéb kérdést a rendes közgyűlés rendjébe utal .Tehát ha nem tiltott akkor alkalmazható!- Visszatérve a 20. paragrafusra az jogilag egyébként helytelenül van leírva .Ugyanis úgy írja le a rendkívüli közgyűlésre vonatkozó szabályokat,hogy a 20. paragrafuson belül 1. paragrafus d-e pontjáról ír. Azonban az nem 1. paragrafus hanem a 20. paragrafus 1-es bekezdésének a-e pontjait részletezi .Ha ezt vesszük figyelembe akkor ez a szakasz így de jure rosszul van leírva .Ezt ebben az esetben nem lehet tévedésnek minősíteni .Ha pedig a de facto az 1. paragrafust nézzük akkor abban egyáltalán nincsen szó rendkívüli közgyűlésről ,hiszen mással foglalkozik a szövegrész .De befejezem a jogászkodást -.
Ha egy közgyűlés - amely az elnökség felett áll - azt fogalmazza meg,hogy bizalom vesztésre hivatkozással az elnök, az elnökség visszahívását jelöli meg célként és tisztújítást rendel el,akkor akár írja részletesen,akár nem(nem látom sajnos az eredeti levelet!)a jelölő bizottság kijelölését azt értelem szerűen de logikailag is ki kell jelölni. Amennyiben erre végül nem lenne szükség akkor a jelölési folyamat legfeljebb oka fogyottá válik - .Ha pedig nem kerülne a jelölő bizottság kijelölésre akkor annak az az üzenete,hogy az elnökség csak csűri csavarja az egész folyamatot és szembe megy az őt megválasztó közgyűléssel,azaz különböző az evezésben szokatlan szárazföldi praktikákkal próbálja az időt húzni!Tehát javaslom öntsünk tiszta vizet a pohárba, megítélésem szerint az idő húzásra törekvés nem való és lássuk be,hogy nem is sport szerű.
Nem is értek vele egyet!

Előterjesztés „Jelölő Bizottság kijelölésére illetve tagjainak felkérésére!
Tehát javaslom és egyben ezennel elő is terjesztem azt,hogy az elnökség szavazza meg a jelölő bizottság létrehozását, és kérjen fel egy elnököt és tagokat !
Határidő:A Főtitkár kisasszony által a értesítő levélben előírt időpontig(Dec. 30 12h).-
Ha ezt addig megnyugtatóan nem lehet addig megtenni ami valószínű,akkor adjon meg az Iroda egy újabb,néhány nappal későbbi határidőt, mondjuk Január 5-ét,hogy a felkérendő,majd felkért , jelölő bizottsági tagoknak módjukban legyen elfogadni vagy visszautasítani a felkérést .Egyben az elnökség azt is tekintse át,hogy a kijelölt rendkívüli közgyűlés időpontja megfelel e az alapszabályunkban előírtaknak ?Azaz a felkérendő "Jelölő Bizottságnak" van e elegendő törvényben előírt ideje munkája elvégzéséhez(min 30 nap).Ha nincsen akkor néhány nappal természetesen jogszerűen el kell tolni a jelenleg tervezett rközgy. időpontját.
Személyi javaslatom: Pál Tibor vez.,Váczi Károly (Vác),Nagy Gábor(Mosonmagyaróvár),Látrányi Péter (Győr)tagok.(4 személyből min 3 fő szükséges)
Költség kihatás:jelen javaslat alapján nincsen!
Előterjesztő:Dr.Kokas Péter
üdv.
KP

>>> "Ott Zsuzsa" 11. 12. 28. 17:20 >>>
Tisztelt Elnökség!

Csatolva küldöm a MESZ 15 tagegyesülete által kért rendkívüli közgyűlés összehívásáról szóló előterjesztést.

Kérem, hogy, ha kérdésetek van az előterjesztéssel kapcsolatban mielőbb küldjétek meg, és 2011. december 30-án 12:00 óráig küldjétek meg szavazatotokat.

Üdvözlettel:

Ott Zsuzsanna
főtitkár - secretary general
Magyar Evezős Szövetség - Hungarian Rowing Association

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 

Taxonomy upgrade extras: