Felhívás versenybíróképzésre!

 A Magyar Evezős Szövetség (MESZ) Versenybíró Testülete a 2017. évben újabb felvételt hirdet versenybíró képzésre, amelyre várja a jelentkezéseket!
A képzés elméleti és gyakorlati részből áll, amelyek vizsgával zárulnak. A részvétel ingyenes.
 
Az elméleti oktatást, a konzultációkat versenybírók tartják.
A két alkalommal kb. 3 óra  időtartamú konzultáció és az elméleti vizsga szombati napokon lesz a Magyar Sport Házában  (1146 Bp., Istvánmezei u. 1-3.).

Az elméleti vizsgán a Magyar Evezős Szövetség Edzés- és Versenyszabálya és a Szervezeti és Működési Szabályzat ismeretét ellenőrzi a vizsgabizottság, ezek a szabályzatok a MESZ honlapjáról letölthetők (http://www.hunrowing.hu/mesz/szabalyzatok )

Gyakorlatot, versenybírók mellé - versenyeken gyakornokként - beosztva szerez a jelölt.

A gyakorlati vizsga előfeltétele legalább 5 versenyen való részvétel, és a gyakornok munkáját véleményező versenybírók egyöntetű véleménye a jelölt alkalmasságáról.

A bíróképzésre jelentkezni az info@hunrowing.hu e-mail címre vagy postai úton (Magyar Evezős Szövetség, 1146 Bp., Istvánmezei u. 1-3.) lehet 2017. március 31-ig:
-      érettségi bizonyítvány másolata
-      önéletrajz
beküldése mellett.

Hír kategóriák: