Felhívás----Iskolai Evezős Ergométer Programba való jelentkezésre

 A Magyar Evezős Szövetség sportágfejlesztési programjának keretében meghirdeti az „Iskolai
Evezős Ergométer” programját.

 
A program alapvető célja, hogy kiemelt sportágfejlesztési támogatás keretében az Evezős
Szövetség egyesületei minél több iskolába eljussanak az ergométerekkel, mint az evezés
egyszerűsített formájával. A környezetükben található iskolákkal együttműködve a tanulókat
megismertessük az evezős mozgással, színesítsék a téli testnevelés órák mozgásanyagát,
lehetőséget biztosítsanak a tanulók fizikai állapotának felmérésére. Felkészítsék a tanulókat
arra, hogy az evezős egyesületek által kínált lehetőségekkel élve, a mindennapos iskolai
testnevelés kötelezettségeit, délutáni sporttolás formájában az evezős sportág egyesületeinek
létesítményeiben, az általuk szervezett foglalkozásokon teljesítsék. A program lehetőséget
kíván biztosítani a sportágban igazolással nem rendelkező tanulóknak, hogy részt vegyenek a
MESZ iskolai és szabadidős programjainak rendszerében. Ezáltal fejlesztve a tanulók
szabadidős sportolási lehetőségeit és a sportegyesületek utánpótlás bázisának fejlődését.
 
Program részletei:
 
- Iskolai evezős ergométer felmérés testnevelés órákon, vagy egyéb szervezett iskolai
foglalkozásokon. (helyszín: iskola, egyesület biztosítja a szükséges ergométert és a
felmérést végző szakembert)
- Egyesület feladata egy jelenléti ív készítése, melyen szerepel a tanuló neve
(olvashatóan), születési ideje, aláírása.
- A fenti adatokat alapján az egyesületek elvégzik a résztvevő tanulók regisztrációját a
MESZ sportolói regisztrációs rendszerében.
- Az egyesület rögzíti a csatolt táblázat szerinti formátumban az elért eredményt, a
tanuló nevét, születési évet és az iskola nevét egy Excel táblázatban
 
Részvétel feltételei:
 
Az egyesületek leadják jelentkezésüket elektronikus levél formájában a MESZ részére az
info@hunrowing.hu e-mail címre. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az egyesület részéről a
program lebonyolításáért felelős személy nevét, elérhetőségeit (telefon e-mail cím), továbbá
az egyesület által a program keretében felkeresni kívánt iskolák pontos nevét.
 
Jelentkezés határideje október 28. péntek.
 
Program állomásai:
 
Az iskolai program során az evezős ergométerrel és mozgással történő megismerkedés után
500 métert teljesítenek a tanulók.
Az iskolai programon elért eredmények alapján az egyesületek nevezhetnek korosztályonként
és nemenként maximum 3 tanulót a program országos döntőjére, melyet Budapesten szervez a
Magyar Evezős Szövetség 2016. február 11-án.
A program 2016. november 1-től 2017. február 15-ig tart.
A korábbi évek tapasztalatai alapján egy legalább 10 000 fős reprezentatív felmérés készül az
iskolás korosztály fizikai állapotáról, születési évenként kategorizálva.
Rögzített eredményeket nemek, és születési évek alapján szükséges feltüntetni a csatolt
táblázat kitöltésével:
 
2006-ben született
2005-ben született
2004-ben született
2003-ben született
2002-ben született
2001-ben született
 
2000-ben született
 
A MESZ 2 000 000 Ft utófinanszírozást biztosít a programban résztvevő sportegyesületek
részére. A résztvevő egyesületek száma, a felmért tanulók létszáma és az országos döntőre
való utazás költségeinek figyelembevételével, a program adatainak összegzése után kerül sor
a pontos összegek meghatározására.

Hír kategóriák: