2012. március 23-án Közgyűlés

Értesítjük tagszervezeteinket, hogy a Magyar Evezős Szövetség 
2012. március 23-án (pénteken) 15:00 órára összehívja a Magyar Evezős Szövetség éves rendes közgyűlését.
Helyszín: Normafa Hotel konferencia terem (1121 Budapest, Eötvös út 52-54.)

 

A Magyar Evezős Szövetség 2012. évi rendes éves közgyűlésének tervezett napirendje:

1.    Az elnökség 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
2.    A 2011. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3.    A Felügyelő Bizottság beszámolója
4.    A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5.    A MESZ alapszabályának módosítása
6.    A 2011. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
7.    MESZ alelnökeinek megválasztása
8.    Felügyelő bizottsági elnök és tag(ok) választása
9.    A 2012. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
10. A 2012. évi tagdíj megállapítása
11. Egyebek 
 

Alapszabályunk értelmében, a napirend kiegészülhet a tagoknak az elnökséghez a közgyűlés időpontját legalább két héttel megelőzően (2012. március 9.) írásban beérkezett javaslataival.
 
Emlékeztetjük tagszervezeteinket, hogy a jogi személy tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A szavazati joggal rendelkező képviselők meghatalmazását a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a nyilvántartó bíróság által kiadott kivonaton feltűntetett, képviseletre jogosult személy aláírásával fogadja el a bizottság, a kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű.
 
A KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEKET AZ ALÁBBIAKBAN OLVASHATJÁK:

Hír kategóriák: