Hagyományok

2002 júliusában a februárban elhunyt Somkuti Ilona hagyatékának átvételével csírájában de facto létrejött az Evezős Szövetség gyűjteménye. Az Elnökség 2005. december 21-i ülésén határozatot hozott a Magyar Evezős Szövetség Gyűjteménye létrehozásáról, ami de jure is azt jelenti, hogy a Gyűjteménybe kerülő tárgyak, dokumentumok a MESZ tulajdonát képezik.
Mindemellett 2005. október 17-én Bohnné Rakitay Zsuzsa, Kammermayer Oszkár, Kisfaludi Júlia, Ribáryné Pál Katalin, Szántóné dr. Domonkos Anna, Wagner Mihály és Zsitnik Béla – a MESZ felkérésére – megalakították a Hagyományőrző Bizottságot. Célunk, hogy patinás sportágunk múltjának szeretetét, ismeretét, hagyományaink felkutatásának, felélesztésének fontosságát széles körben terjesszük; a tárgyi és szellemi emlékek megóvására, gyűjtésére inspiráljuk egykori és jelenlegi sportolóinkat. Ennek egyik eszköze ez a Sporttörténeti rovat is a Szövetség honlapján.
Kérjük a sporttársakat, hogy ha birtokában vannak bármilyen, a magyar evezős sportot érintő tárgynak, dokumentumnak, nyomtatványnak, hang- vagy képfelvételnek, vagy egykori sportolók, edzők, sportvezetők elérhetőségével (cím, telefonszám) segítségünkre tudnak lenni, jelezzék ezt számunkra. Örömmel vesszük azt is, ha valaki szeretne bekapcsolódni a Hagyományőrző Bizottság munkájába.

Kisfaludi Júlia
2009. november 9.

Oldalak